Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Suomalaisille ympäristöteknologian yrityksille vientimahdollisuuksia Kiinaan

01.02.2007


VTT valmistelee hanketta uusinta teknologiaa hyödyntävän ekokaupungin rakentamiseksi

VTT valmistelee hanketta, jonka tavoitteena on koota suomalaisyrityksiä rakentamaan Kiinaan pieni ekokaupunki. Ekokaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään uusinta suomalaista ympäristöteknologian ja kestävän kehityksen teknologiaa ja tuotteita. Ekokaupunki on kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämän ympäristöliiketoiminnan kansainvälistämishankkeen, Finnish Environmental Cluster for Chinan (FECC), kärkihanke. Lisäksi VTT:llä on Kiinassa mm. energiatehokkaan rakentamisen ja kaukolämmön tehostamisen hankkeet.

Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten yhteiskuntamuotojen kysyntä on jatkuvassa kasvussa maailmalla. Nopeasti kasvavilla alueilla, kuten Kiinan kaupungeissa, on valtavasti kysyntää erilaisille kestävän kehityksen ratkaisuille. Näitä tarvitaan mm. rakentamisessa, liikenteessä, tietoliikenteessä, vesihuollossa sekä hajautetussa energiantuotannossa

Suomi on arvioitu usean kerran World Economic Forumin vertailussa maailman johtavaksi ympäristömaaksi. Tämä on erinomainen perusta tehdä ympäristöteknologiasta ja -tuotteista uusi Kiinan viennin veturi Suomelle.

Idea Kiinan ekokaupunkihankkeesta perustuu professori, tekniikan tohtori Eero Paloheimon Syntymättömien sukupolvien Eurooppa -kirjassaan esittämiin ajatuksiin ekotehokkaan ja ympäristöystävällisen yhteisön rakentamiseksi. Paloheimon kirjan kiinannos on herättänyt Kiinassa suurta kiinnostusta. VTT:n monialainen teknologiaosaaminen yhdessä suomalaisten avainyritysten kanssa mahdollistaa ensimmäisen mallikaupungin rakentamisen Tianjinin kaupunkiin.

VTT:n johdolla valmisteltavan uudenlaisen ekokaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa voidaan käyttää ja soveltaa täysin uusia, suomalaisia teknologioiden osaamisyhdistelmiä ja niistä syntyviä tuotteita. Näitä ovat mm. suljettu vesijärjestelmä, integroitu telekommunikaatio, liikenteen paikannusjärjestelmä, jätehuolto ja kierrätys sekä päästötön henkilöliikenne.

Parhaillaan VTT:n johdolla on käynnissä selvitysprojekti, joka edeltää huhtikuun seminaaria ja rakennushankkeen syntymistä. Selvitysprojektin tulokset ja ekokaupungin idea esitellään Tianjinissa 17.–20.4.2007 pidettävässä seminaarissa.

VTT toimii hankkeessa yhteistyössä suoraan Kiinan keskushallinnon alaisen CICETE-organisaation (China International Center for Economic and Technical Exchanges) kanssa. Suomalaiset yliopistot, kuten Teknillinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto ja kiinalainen Tsinghua, tuovat lisäosaamista projektin käyttöön.

Dalianin kaupungissa on valmisteilla energiatehokkaan rakentamiseen hanke. Siinä VTT yhteistyössä Dalianin teknillisen korkeakoulun ja paikallisten rakentajien sekä suomalaisten yritysten kanssa rakentaa pilot-projektissa matalaenergiakerrostalon. Yhtenä tavoitteena on minimoida talon lämmitys- ja jäähdytystarve asukkaiden viihtyvyydestä tinkimättä.

Lisäksi VTT tutkii yhteistyössä Dalianin kaupungin energiaviraston kaukolämpöosaston kanssa CDM-mekanismien soveltuvuutta hiilellä tuotettavan kaukolämmön tehokkuuden parantamiseen palamishäviöiden vähentämisellä ja kaukolämpöverkkojen optimoinnilla. Kioton sopimuksen puhtaan kehityksen mekanismien (CDM) kautta teollisuusmaat tukevat puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan keskittyviä kehityshankkeita kehitysmaissa.

Finnish Environmental Cluster for China (FECC) kokoaa Suomen ympäristötoimialan yritykset, asiantuntijat ja viranomaiset rakentamaan yhdessä toimintamallia viennin edistämiseksi Kiinaan. Suomen ympäristöalan viennistä voidaan rakentaa kansantaloudellemme uusi kasvutekijä tuotteistamalla paras suomalainen ympäristöalan osaaminen Kiinan markkinakysyntää vastaavaksi. FECC:n päärahoittajina ovat Tekes, Sitra, Teknologiateollisuus sekä alueelliset yrityskehitysorganisaatiot Lakes, Jykes ja Oulu Innovation.


Lisätietoja FECC:stä

Kuvia, piirtäjän näkemyksiä Ekokaupungista:
Yleiskuva kaupungista
Jätehuolto ja kierrätys
Päästötön henkilöliikenne
Telekommunikaatio
Paikallinen päästötön energiantuotanto

Esitys: Kari Larjava

 

 

Lisätietoja

Kari Larjava
Teknologiajohtaja
020 722 6162