Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusilla menetelmillä toimitilan peruskorjaus helpommaksi

05.02.2007


Muutolta väliaikaiseen tilaan vältytään eikä vuokratulo katkea

VTT:n johdolla kehitettyjen menetelmien avulla toimitilojen ilmanvaihtojärjestelmiä voidaan korjata aiempaa häiriöttömämmin. Kun käytetään vähemmän pölyäviä ja melua aiheuttavia peruskorjausmenetelmiä, tilojen vuokralainen välttyy vaivalloiselta muutolta väliaikaiseen tilaan. Myös toimitilan omistaja hyötyy, koska vuokratulonsaanti ei katkea. Uusien peruskorjausmenetelmien ansiosta kokemukset ilmanvaihto- ja muista taloteknisistä peruskorjauksista voidaan saada myönteisemmiksi ja korjaukset näin halutummiksi.

Kiinteistöjen peruskorjaukset saadaan ilmanvaihdon, ilmastoinnin ja muun taloteknisen peruskorjauksen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella nykyistä olennaisesti kiinnostavammiksi ja halutummiksi. Yhä useammat kiinteistöt voidaan näin saada toiminnoiltaan ja työskentelyolosuhteiltaan uusia toimitiloja vastaaviksi.

Kun toimitiloja nykyisin peruskorjataan, tyhjennetään tavallisesti koko talo tai pienessäkin korjauksessa ainakin koko kerros. Sen takia moni toimitilan omistaja arvioikin taloteknisen peruskorjauksen niin vaivalloiseksi, että tarpeelliseen ja haluttuun korjaukseen ei haluta ryhtyä ollenkaan, vaan korjaus siirretään myöhemmin tehtäväksi.

VTT:n tutkimuksessa kokeiltiin uusia, mahdollisimman vähän pöly- ja meluhaittoja aiheuttavia menetelmiä Helsingin Postitalossa ja ns. Graniittitalossa sekä Helsingin ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa. Kokemusten mukaan hyvä etukäteissuunnittelu ja hyvä korjausurakointi uusia menetelmiä hyödyntäen takaavat suhteellisen miellyttävän toimitilatyöskentelyn jatkumisen ja mahdollisimman pienen vähennyksen toimitilan vuokratulossa. Lisäksi peruskorjauksesta vastaava urakoitsija säästää siivouskuluissa, ja korjaustyö pysyy yhä helpommin aikataulussa

Häiriöttömässä taloteknisessä peruskorjauksessa avainasioita ovat korjattavan alueen rajaus osastoimalla ja sopiva sisäilman alipaineistus korjaustyön ajaksi. Lisäksi meluhaittaa pienennetään purkutyön uusimpien menetelmien avulla ja ajoittamalla purkutyöt virka-ajan ulkopuolelle. Jo suunnittelussa ja urakkatarjousvaiheessa on sitoutettava urakoitsija mahdollisimman vähän pöly- ja meluhaittaa aiheuttavien menetelmien käyttöön. Myös tiedotus korjaustyön suunnittelusta, ajoituksesta ja toteutuksen etenemisestä toimitilan käyttäjille on omiaan luomaan myönteistä ilmapiiriä peruskorjauksen toteuttamiselle.

VTT:n tutkimus ilmanvaihdon peruskorjauksen häiriöttömästä toteutuksesta sisältyi TKK:n johtamaan ”Ilmanvaihdon modernit parannus- ja kunnostusratkaisut” -tutkimuskokonaisuuteen. Tämä taas oli osa Tekesin, useiden yritysten ja mm. kaupunkien rahoittamaa talotekniikan teknologiaohjelmaa (CUBE).


Kuva: Peruskorjaustilan ikkuna-aukkoon ilmatiiviisti liitetty alipaineistaja pitää tilan puhtaana ja estää korjaustilan pölyn leviämisen viereiseen, normaalissa käytössä olevaan toimitilaan. Kuva: VTT

 

 

Lisätietoja

Keijo Kovanen
Erikoistutkija
020 722 4727


Eero Nuutinen, johtaja, talotekniikka
SRV Yhtiöt Oyj
020 145 5232, etunimi.sukunimi@srv.fi