Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n toiminnan kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta

05.02.2007


Tulos 10,1 milj. euroa tappiollinen

VTT:n toiminnan kannattavuus heikkeni merkittävästi edellisestä vuodesta. Toiminnan tulos oli 10,1 milj. euroa tappiollinen (2005: 5,4 milj. euroa voitollinen).

VTT:n liikevaihto viime vuonna oli 214,5 milj. euroa, joka on 5 % edellistä vuotta alhaisempi. Liikevaihto supistui kaikilla asiakassektoreilla ja perusrahoitteisessa, valtion budjetista rahoitetussa toiminnassa. Ulkopuoliset tuotot olivat yhteensä 138,4 milj. euroa (2005: 147,2 milj. euroa), josta tuotot kotimaiselta yksityiseltä sektorilta olivat 63,4 milj. euroa (67,1 milj. euroa) ja julkiselta sektorilta 47,3 milj. euroa (49,0 milj. euroa). Julkisen sektorin tuotoista 29,4 milj. euroa (31,4 milj. euroa) oli Tekesiltä. Ulkomaiset tuotot olivat kaikkiaan 27,7 milj. euroa (31,1 milj. euroa), josta EU-tuottoja 16,2 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Perusrahoituksen käyttö oli 76,2 milj. euroa (78,3 milj. euroa).

Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi 73,7 milj. euroa eli 1 % edellistä vuotta enemmän. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot supistuivat 8 % ollen 66,4 milj. euroa.

Tuottojen kehitykseen vaikuttivat heikentävästi alkuvuonna uuden organisaation käynnistyminen ja asiakkuuksien hoidon uudelleenjärjestelyt sekä vuoden lopulla projektikannan ja resurssien kohtaamattomuus joillakin toimialoilla.

VTT:n keskeisin lähiajan tavoite on kannattavuuden kohentaminen. Tarvittavia toimenpiteitä on jo sisällytetty vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan. Ulkopuolisten tulojen määrää pyritään lisäämään monin eri keinoin. Tutkimusresurssien projektointiastetta nostetaan lisäksi keskittymällä tutkimustoimintaan ja asiakkuuksien hoitoon ja vähentämällä sisäistä kehittämistä, suuntaamalla jatkuvasti osaamista uudelleen sekä hyödyntämällä resurssisuunnittelun uusia työkaluja. 

 

 

Lisätietoja

Seppo Paalanen
Talousjohtaja
020 722 4200