Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Verkosto- ja riskienhallintapalveluja tarjoava VTT:n spin-off -yritys Vergo Oy liikkeelle vahvan yhteistyösopimuksen pohjalta

07.02.2007


VTT, OKO Pankki Oyj ja Vergo Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen, joka vauhdittaa Vergo Oy:n liiketoiminnan käynnistymistä ja lisää sen kilpailukykyä.

Vergon käyttöön tulee sopimuksen myötä VTT:n teknologiaosaamista ja OKO-konsernissa kehitettyjä, verkostojen johtamiseen liittyviä toimintamalleja. Yhteistyön tavoitteena on myös toimintamalli, jossa hyödynnetään kunkin osapuolen keskeisintä osaamista. Sopimus luo edellytykset Vergo Oy:n toiminnan kannalta tärkeälle palvelukehitysyhteistyölle. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin myös osakassopimus, jonka perusteella Vergo Oy:n omistuspohja laajenee siten, että VTT:stä tulee vähemmistöomistaja. Merkittävän ulkopuolisen rahoituksen Vergo Oy on saanut yhtiön tulevalta toimivalta johdolta. Rahoituksella varmistetaan liiketoiminnan käynnistäminen.

Vergo Oy:n toiminta keskittyy verkostonhallintapalveluiden sekä -ratkaisujen tarjoamiseen verkostomaisesti toimiville suurille ja keskisuurille yrityksille Suomessa. Tämän lisäksi yhtiön kohderyhmään kuuluu koko yhteisösektori. Yhteisösektorin tarjoama painottuu kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kehitettyihin palvelukokonaisuuksiin.

Vergo Oy:n sähköisenä liiketoimintakumppanina ja asiantuntijana toimii TietoEnator Oyj.

Osapuolten toiminnan vahvuudet, asiakkuudet sekä työntekijät yhdessä muodostavat perustan uuden, yritys- ja yhteisöverkostojen kehittämiseen erikoistuneen yhtiön toiminnalle. 

Toimialajohtaja Tapio Koivu VTT:n yrityskehityksestä toteaa, että yhtiön liiketoiminnan on tarkoitus käynnistyä ja olla täydessä toiminnassa maaliskuun 2007 aikana.

 

 

Lisätietoja

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
050 516 0664


Vergo Oy , Asko Savolainen
Toimitusjohtaja
050 050 7589


OKO Pankki Oyj , Ville Jumppanen
Rahoitusjohtaja
050 555 2469


TietoEnator Oyj, Juha Österlund
Johtaja
050 061 0464