Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä opas tuotantokoneen turvallisuustietoiseen uudistamiseen

13.02.2007


VTT:n laatima opas nopeuttaa teollisuuden koneiden tai tuotantolinjojen modernisointihankkeiden läpivientiä ja säästää niiden kustannuksia.

Sen avulla on mahdollista varmistaa uusien automaattisten, tuottavuutta lisäävien toimintojen turvallisuustietoinen käyttöönotto.

Opaskirjanen perustuu VTT:n laatimaan modernisointimalliin, jonka kehitystyössä on hyödynnetty muun muassa paperi-, metalli- ja elektroniikkateollisuuden projekteista saatuja kokemuksia.

Suunnittelijoille, laitteisto- ja järjestelmätoimittajille sekä modernisoinnin ostajille tarkoitettu kirjanen kuvaa tiivistetysti modernisointiprojektin hallinnan sekä määrittelee tarkastuslistamaisesti vaihe vaiheelta eri osapuolten tehtävät, vastuut, dokumentit ja sovittavat asiat.

Kun asioista sovitaan tarkasti jo neuvotteluvaiheessa, modernisointiprojektin läpivienti nopeutuu ja riitatapaukset vähenevät. Myös virheet on mahdollista huomata jo alkuvaiheessa, jolloin niiden kustannusvaikutus pienenee. Suuretkin kustannussäästöt ovat mahdollisia. 

Yleispätevästä oppaasta yritys voi ottaa soveltuvia osia omien toimintojensa kehittämiseen.

Tehokkuutta ja turvallisuutta lisää

Systemaattisella modernisoinnilla saadaan vanhoihin koneisiin lisää tehokkuutta. Erityisesti uusilla automaattisilla toiminnoilla voidaan lisätä merkittävästi tuottavuutta ja turvallisuutta.

Oppaassa on esimerkiksi painotettu niitä turvallisuushaasteita, joihin suunnittelijan kannattaa kiinnittää huomiota sekä kuvattu tyypillisiä modernisointiin liittyviä turvallisuusriskejä. Riskit on koottu yrityshaastatteluilla ja mukaan on liitetty tietoa niiden minimoimisesta. Näin modernisoinnin kohteena olevan järjestelmän turvallisuus paranee aiempaa varmemmin.

Oppaassa esitellään myös vapaaehtoinen modernisoinnin turvallisuusselvitys, jonka modernisoinnin toteuttaja laatii. Selvityksessä esitetään, mitä modernisoinnin yhteydessä on tehty ja mitä vaatimuksia on noudatettu. Tästä on hyötyä ostajan omiin riskin arviointeihin. Mukana on turvallisuusselvityksen dokumenttimalli.

Modernisoinnin kohteena olevat vanhat koneet eivät usein täytä uusimpien turvallisuusstandardien tai edes niihin sovellettavan käyttöpäätöksen vaatimuksia.

Modernisoinnille löytyy vähän tarkkoja vaatimuksia. Lainsäädäntö jättää soveltajille esimerkiksi turvallisuusasioissa harkinnan varaa ja mahdollisuuden päästä turvalliseen ratkaisuun käyttötapoihin liittyvillä keinoilla.

Opaskirjanen verkossa

 

 

Lisätietoja

Timo Malm
Erikoistutkija
020 722 3224