Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT tutkii lämpö- ja kylmäenergian varastointia kuljetusvälineissä

27.02.2007


VTT tutkii lämpö- ja kylmäenergian varastointia kuljetusvälineissä. Tavoitteena on pienentää auton moottorien sekä liikkuvien kylmäkoneiden pakokaasu- ja meluhaittoja etenkin taajama-alueilla, sekä varmistaa kylmäketjujen toimintavarmuus.

Lämpöakun sovelluskohteina ovat auton moottorin esilämmitys kylmäkäynnistyksen yhteydessä, diesel-moottorin lisälämmitys talviaikaan ja taukolämmitys. Kylmän moottorin käynnistäminen ja ensimmäisien kilometrien ajaminen aiheuttavat monikertaisen määrän haitallisia päästöjä ilmaan lämpimään moottoriin verrattuna, polttoaineen kulutus on myös noin 40% suurempi kylmäkäynnistyksien ja ajoon lähdön aikana. Tutkimuksissa on todettu myös että kylmäkäynnistys kuluttaa moottoria yhtä paljon kuin 500-600 kilometrin ajo.

Elintarvikkeiden lämpötilasäädeltyyn kuljetuskalustoon rakennettavien kylmävaaraajamoduulien avulla pyritään siihen, että dieselmoottorikäyttöinen kylmäkone voidaan tilapäisesti kytkeä pois päältä lastaus- ja purkutilanteissa sekä taajama-ajossa. Verivalmisteiden osalta tavoitteena on parantaa lämpötilavarmuutta kuljetuksen aikana käyttämällä eri lämpötiloihin stabiloituja kylmälaukkuja.

Varastomoduuleina käytetään ns. faasimuutoslämpö- tai –kylmäakkuja, joissa lämpö sitoutuu varastomateriaalin sulamiseen ja vapautuu materiaalin uudelleen kiteytyessä. Ilmiö on tuttu veden jäätymisestä ja sulamisesta. Tyypillisiä varastomateriaaleja ovat kidevedelliset suolat ja parafiinit, joiden sulamispiste pitää aina räätälöidä sovelluskohteen vaatimaan lämpötilaan. Sulamislämpöä hyödyntämällä voidaan varastoida suurempi määrä lämpöenergiaa kapealla lämpötila-alueella kuin mihin esimerkiksi lämminvesivaraajassa on pystytty.

Tutkimusta rahoittavat Tekes, VTT, sekä liikkuvan kaluston kylmäkoneita valmistava Lumikko Oy, autokoreja ja korimoduuleita valmistavat VAK Oy ja Eurocon Oy, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Suomen Posti Oyj, autoleasingiä harjoittava Easy Km Oy sekä lohkolämmittimien ohjausjärjestelmiä valmistava EHS Group Oy. Hanke kuuluu Tekesin Climbus-teknologiaohjelmaan, jossa pyritään kehittämään ja kaupallistamaan teknologioita ilmastomuutoksen hillintään.

Heinäkuun alussa alkanut tutkimushanke on kaksi ja puolivuotinen ja siihen osallistuu VTT:n lisäksi myös TKK:n sovelletun termodynamiikan laboratorio.

Lisätietoja projektista


 

 

Lisätietoja

Pertti Kauranen
Erikoistutkija
020 722 3575


Motiva Oy, Seppo Pyrrö
Asiantuntija
0424 281 214