Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä ohjeet pilaantuneiden sedimenttien käsittelyyn

01.03.2007


VTT on laatinut ohjeet, jotka auttavat organotinayhdisteillä pilaantuneiden merenpohjan sedimenttien ruoppaamista, läjittämistä ja käsittelyä ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Satama-alueiden ruoppauksissa joudutaan käsittelemään merenpohjan maa-ainesta, sedimenttiä, joka usein on syystä tai toisesta pilaantunut. Tributyylitinasta (TBT) pilaantuneet merenpohjan maa-ainekset nousivat otsikoihin Helsingin Vuosaaren sataman ruoppaustöiden yhteydessä. Myöhemmin tributyylitinaa on löytynyt merenpohjista huomattavia pitoisuuksia useiden muidenkin satamien ja telakoiden ympäristöistä ja laivaväyliltä.

Sedimenttien sisältämä tributyylitina on suurelta osin peräisin laivojen ja veneiden maaleista, joilla estetään eliöiden kiinnittymistä niiden pohjiin. Tributyylitina on erittäin haitallista eliöstölle jo pieninä pitoisuuksina. Sitä on todettu kertyvän mm. kaloihin.

VTT:n laatimissa ohjeissa annetaan neuvoja ja suosituksia tributyylitinaa sisältävien maa-aineisten ruoppauksien eri vaiheisiin: ruopattavan alueen esitutkimukseen, ruoppaus- ja läjitystekniikoihin, sedimenttien käsittelyyn, riskinarviointiin, ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan sekä kustannustehokkuuteen.

Pilaantuneen merenpohjan käsittelyä tutkineen projektin yhteydessä laadittiin myös ympäristövaikutusten laskentaohjelma SEDU ja arvioitiin eri käsittelymenetelmien kustannustehokkuutta.

VTT:n ohjeita voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muista haitta-aineista pilaantuneiden sedimenttien ja lietteiden käsittelyssä.

VTT on laatinut ohjeet yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja alan muiden toimijoiden kanssa. Ohjeet on tarkoitettu lupa- ja ympäristöviranomaisten, konsulttien, urakoitsijoiden sekä satamien ja muiden ruoppaustöiden teettäjien käyttöön.

TBT-BAT MANUAL – Organotinapitoisten sedimenttien ruoppaus ja käsittely. Menettelytapaohje -julkaisu ilmestyy painettuna huhtikuussa VTT Tiedotteita sarjassa numerolla 2371. Verkkoversio julkaistaan osoitteessa http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2371.pdf

 

 

Lisätietoja

Pasi Vahanne
Erikoistutkija
020 722 4883


Jorma Rytkönen
Asiakasjohtaja
020 722 6569