Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Naiset palelevat ja miehet käyttävät termostaatteja

07.03.2007


Suomalaistutkimus osoittaa, että naiset ovat kriittisempiä sisälämpötilaa kohtaan, mutta miehet käyttävät termostaatteja naisia useammin. VTT:n tutkija Sami Karjalainen selvitti haastattelututkimuksella suomalaisten tyytyväisyyttä kodin ja toimiston lämpötilaan ja sen säätömahdollisuuksiin.

Karjalaisen tekemään puhelinhaastatteluun vastasi yli 3000 henkilöä. Tutkimukseen kuului myös testejä, joissa koehenkilöt säätivät sisälämpötilaa mieltymystensä mukaan. Tutkimus liittyy Karjalaisen tekeillä olevaan väitöstyöhön, jossa kehitetään sisälämpötilan hallintaan soveltuvia helppokäyttöisiä käyttöliittymiä, jotka parantavat viihtyisyyttä ja toimistotyön tuottavuutta.

Tulokset osoittavat, että naiset ovat miehiä tyytymättömämpiä sisälämpötilaan ja kärsivät miehiä useammin sekä kylmyydestä että kuumuudesta. Yleisesti ottaen naiset haluavat miehiä korkeamman sisälämpötilan – minkä haastateltavat olivat itsekin havainneet, mutta naiset kärsivät kuitenkin kesällä korkeasta sisälämpötilasta miehiä useammin. Naiset ovat miehiä tyytymättömämpiä myös siihen, kuinka he voivat vaikuttaa sisälämpötilaan. Vaikka naiset ovat kriittisempiä sisälämpötilaa kohtaan, tutkimus osoittaa, että kodeissa termostaatit ovat pääasiassa miesten hallinnassa.

Tutkimus "Gender differences in thermal comfort and use of thermostats in everyday thermal environments" on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä rakennusalan julkaisussa Building and Environment.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että sisälämpötilan kokemisessa on yksilöllisiä eroja. Keskimääräisesti miellyttävä sisälämpötila on talviaikaan noin 20 - 22 celsiusastetta ja kesäaikaan noin 23 - 26 astetta.

 

 

Lisätietoja

Sami Karjalainen
Tutkija
020 722 4559