Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehittää kevyitä ruostumattomia teräsrakenteita kuljetuskalustoille

12.03.2007


Päästöt vähenevät ja kustannustehokkuus kasvaa

VTT kehittää kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa uudenlaisia kevyitä, lujia ja ruostumattomia teräsrakenteita, jotka soveltuvat kuljetusvälineisiin, erityisesti juna- ja metrovaunuihin. Tutkimustulokset osoittavat, että kuljetuskaluston kevyemmillä rakenteilla saavutetaan monenlaisia hyötyjä. Välittömät vaikutukset ovat osoitettavissa mm. vähentyneenä energiantarpeena, jolloin hyötyjä ovat sekä taloudelliset säästöt että pienentynyt ympäristönkuormitus vähentyneiden päästöjen vuoksi.

Kevyet teräsrakenteet ovat tutkimuksen perusteella osoittautuneet erittäin kustannustehokkaiksi. Tutkimustulokset osoittavat, että käyttämällä kevyitä lujasta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja metallikennorakenteita esimerkiksi junanvaunujen lattioissa, voidaan saavuttaa yli 20 % painonsäästö nykyisiin rakenteisiin verrattuna. Ruostumattomat teräkset ovat tutkimustulosten perusteella myös kilpailukykyinen vaihtoehto alumiinirakenteille erityisesti niiden hyvän törmäyskäyttäytymisen ja -kestävyyden ansiosta. Kiskokaluston lisäksi keveitä teräsrakenteita voidaan käyttää myös raskaassa maantiekuljetuskalustossa ja rakentamisessa.

Kuljetuskaluston kokonaispainon väheneminen toisaalta mahdollistaa aiempaa suuremman lastin kuormaamisen, mikä puolestaan säästää polttoainetta kuljetettavaa kuormayksikköä kohden. Myös raideliikenteen sujuvuus paranee, kun kaluston keventämisen ansiosta juna kiihtyy nopeammin ja jarrutusmatka lyhenee. Pitkän aikavälin vaikutuksia voidaan osoittaa myös koko infrastruktuurin, kuten tie- ja raideverkoston, vähentyvänä kulumisena. Uudenlaisilla ruostumattomilla teräksillä on myös perinteistä teräsrakennetta paremmat passiiviset turvallisuusominaisuudet.

Ruostumaton teräs ei välttämättä tarvitse maalia tai muuta pinnoitusta suojakseen, ja tämä osaltaan vähentää elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuksiin lasketaan materiaalikustannukset, valmistuskustannukset sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kevyemmän kaluston pitkäikäisyyden ja alhaisten huolto- ja korjauskustannusten vuoksi elinkaaren kokonaiskulut ovat alhaisemmat, vaikka ruostumattoman teräksen hankintahinta onkin kalliimpi.

Liikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kuljetuskalustoon tarvitaan uusia ratkaisuja ja valmistusmenetelmiä. Uusiin materiaaleihin ja rakenteisiin liittyviä innovaatioita käyttöönottamalla voidaan vähentää kuljetuskaluston painoa ja näin saavuttaa sekä taloudellisia säästöjä että ympäristöön kohdistuvan päästökuorman vähenemistä.

Kansainvälisen tutkimuksen partnerit olivat VTT ja Outokumpu Stainless Oy Suomesta, Acerinox S.A Espanjasta, OCAS (Arcelor Group) Belgiasta ja hankkeen koordinaattori TNO Industrie Hollannista. Teolliseen tukiryhmään kuuluivat Siemens Transportation Systems Itävallasta ja Berkenhoff GmbH/Bedra Saksasta. Työ toteutettiin Euroopan yhteisön hiili- ja terästutkimusrahaston taloudellisella tuella.

 

 

Lisätietoja

Mika Sirén
Tutkija
020 722 4552