Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT solmi merkittävän yhteistyösopimuksen biopolttoaineiden kehittämiseksi

16.03.2007


VTT on allekirjoittanut sopimuksen Neste Oilin kanssa kaasutusteknologian kehittämisestä uuden sukupolven biopolttoaineiden tuottamiseksi. Usean miljoonan euron suuruusluokkaa oleva monivuotinen sopimus on merkittävä askel uuden VTT:n strategian toteuttamisessa. Hanke liittyy Neste Oilin ja Stora Enson tänään julkistamaan yhteistyöhön, jonka ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja rakennetaan megawattikokoluokan koelaitos Varkauden tehtaalle.

VTT:n tavoitteena on suurten asiakkuuksien hankkiminen ja strategisten kumppanuuksien luominen, ja tätä tavoitetta tehty sopimus johdonmukaisesti tukee. Hanke on jatkoa monivuotiselle Tekesin Climbus-ohjelmassa tehdylle yhteistyölle metsäyhtiöiden, Neste Oilin ja laitevalmistajien kanssa. Keskeisessä asemassa on viime syksynä käyttöön otettu kaasutuskoelaitteisto Otaniemessä. Näin VTT kehittää kaupallista teknologiaa, joka edistää uusiutuvien energiamuotojen hyväksikäyttöä”, toteaa toimialajohtaja Jouko Suokas.

Hankkeen osapuolet yhdistävät osaamisensa puuperäisen biopolttoaineen tuotannon kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Puuperäistä raaka-ainetta käyttämällä on tarkoitus korvata fossiilisia polttoaineita ja näin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ennen kuin puuperäisen biomassan hyödyntäminen polttoaineen tuotannossa on mahdollista, täytyy hankkeessa ratkaista puhtaan synteesikaasun tuottamiseen liittyvät haasteet.

”VTT:n päätehtävät hankkeessa liittyvät kaasutus- ja kaasunpuhdistustekniikan kehittämiseen. Töitä tehdään sekä Otaniemen 0.5 MW:n pilotilla että Varkauteen rakennettavalla teollisella koelaitoksella. Hanke on erinomainen esimerkki 25 vuoden aikana luodun VTT:n kaasutusosaamisen teollisesta hyödyntämisestä”, kertoo kehityspäällikkö Esa Kurkela.

Eri raaka-aineista valmistettujen korkealaatuisten polttoaineiden kysyntä on jatkuvasti lisääntymässä Euroopassa. Euroopan unioni on asettanut tavoitteen, jonka mukaan 10 prosenttia liikenteen fossiilisista polttoaineista tulisi korvata biopolttoaineilla vuoteen 2020 mennessä.

 

 

Lisätietoja

Esa Kurkela
Kehityspäällikkö
020 722 5596


Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587