Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uutta pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaa Kiinan tietulleihin

20.03.2007


VTT kehittää Kiinassa pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaan perustuvaa liikenne- ja tietulliseurantajärjestelmää, josta voi tulla pohja koko Kiinan liikenne- ja tietulliseurannalle. Ensimmäisenä teknologian ottaa käyttöön yli 7 miljoonan asukkaan kaupunki, jonka kaikille silloille asennetaan lukulaitteet vielä tänä vuonna. Jatkossa RFID-lukujärjestelmää on tarkoitus laajentaa muualle kaupunkiin ja hyödyntää sitä myös liikenteen ohjauksessa. Jos järjestelmä laajenee koko Kiinaan, lukulaitteita tarvitaan miljoonia ja tunnisteita useita satoja miljoonia kappaleita.

Länsimaissa tietulleissa käytetään joko aktiivisia etätunnisteita tai GPS:ään pohjautuvaa paikannusjärjestelmää. Passiivinen pitkän lukuetäisyyden UHF RFID mahdollistaa kuitenkin erittäin edullisen teknologian tietulleihin tai muihin liikennesovellutuksiin. Uusi pitkän kantaman RFID-teknologia on helpompi kaupallistaa ja viedä länteen Kiinan kautta, jonka infrastruktuuri on avoin verrattuna Eurooppaan.

VTT vie kehittämäänsä pitkän kantaman RFID-teknologiaa Kiinaan varta vasten perustetun suomalaisyrityksen FennoID:n kautta. FennoID on osakkaana kiinalaisessa uudessa ReadTech-yrityksessä, joka markkinoi järjestelmän Kiinaan ja investoi etätunnistimien massatuotantoon. Jo tänä vuonna on tarkoitus aloittaa Wuhanin kaupungille miljoonan etätunnistimen toimitukset. Ensimmäisessä vaiheessa lukulaitteita asennetaan noin 100 kappaletta kaikille Wuhanin kaupungin silloille tietullisovellutusta varten. Jatkossa etätunnistimia ja järjestelmiä valmistetaan myös Kiinan valtaville ja kasvaville kuljetus- ja logistiikkamarkkinoille. Ensimmäiset liikenteen ulkopuoliset sovellutukset liittyvät henkilöiden tunnistukseen sekä autoteollisuuden logistiikkatarpeisiin.

Edullisella etätunnistukseen perustuvalla RFID-teknologialla on huikeat sovellusmahdollisuudet, ja se tekee tuloaan kaikkialle. RFID-teknologian avulla voidaan myös esimerkiksi vähentää ja jopa ehkäistä tuotteiden väärentämistä. Aasiassa tuotteiden, kuten lääkkeiden, väärentäminen on erittäin yleistä.

Tällä hetkellä esimerkiksi Mercedes-Benz on soveltamassa teknologiaa S-mallin autojen osien yksilöinnissä nopeuttaakseen valmistusta. RFID:n avulla koko tuotantoprosessi tehostuu ja ulottuu myös ns. huoltopuolelle tuoden etua myös auton ostajalle. Pilottivaiheessa VTT:n kehittämät, erityisesti metallinpinnalle soveltuvat etätunnistimet osoittautuivat Daimler Benzin pilotissa ylivoimaisesti parhaimmiksi verrattuna muihin testeissä käytettyihin etätunnistimiin.

VTT:n tutkimusprofessori Heikki Seppä uskoo merkintäteknologian olevan muutaman vuoden päästä käytössä mm. sähköisissä ajokorteissa ja autojen tunnistuksessa – ainakin Kiinassa. RFID:tä voidaan hyödyntää esimerkiksi parkkeerauksessa, nopeusvalvonnassa, tietullauksessa, rajatullauksessa, varkaudenestossa ja liikenteen ohjauksessa, jossa etätunnistus helpottaa esimerkiksi ambulanssien ja paloautojen liikkumista. Poliisi ja vakuutusyhtiöt ovat jo osoittaneet kiinnostuneisuutensa RFID-teknologian hyötyihin. Oleellista on Sepän mukaan se, että lähinnä logistiikkaan kehitettyä etätunnistinteknologiaa hyödynnetään myös liikenteessä ja maksamisessa. Suuren volyymin ansiosta sekä etätunnistimien että lukulaitteiden kustannukset saadaan hyvin alhaiselle tasolle. 

VTT on ollut aktiivinen RFID-teknologian kehittämisessä yli 10 vuotta ja vienyt alaa maailmanlaajuisesti merkittävästi eteenpäin. Esimerkiksi Kiinassa nyt käyttöön otettavassa etätunnistimessa käytetty mikropiiri ja antenni perustuvat VTT:n innovaatioihin. VTT:llä on useita merkintäteknologiaan ja etätunnistukseen liittyviä alan patentteja.

 

 

Lisätietoja

Heikki Seppä
Tutkimusprofessori
puh. 020 722 6419