Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT utvecklar lång räckvidds RFID-läsarteknologi för Kinas vägtullar

20.03.2007


VTT utvecklar i Kina ett trafik- och vägtullssystem baserat på lång räckvidds RFID-beröringsfri läsarteknologi. Systemet kan bilda en grund för hela Kinas trafik- och vägtullsövervakningen. Den första som tar i bruk systemet är staden med 7 miljoner invånare. Alla broar kommer att förses med läsanordningar ännu detta år. I fortsättningen är det meningen att utvidga RFID-lässystemet till övriga delar av staden samt utnyttja det även i trafikstyrning.

 

 

Mer information

Heikki Seppä
Forskningsprofessor
+358 20 722 6419