Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT tutki: Pienkuluttajan sähkönkäytön ohjaus markkinahinnan mukaan tuo hyötyjä - esteitäkin on

19.03.2007


VTT:n tutkimuksen mukaan pienkuluttajan sähkönkulutuksen ohjaus eli nopea ajastus sähkön markkinahinnan mukaan on teknisesti mahdollista. Ohjaus toisi kuluttajalle merkittävää hyötyä ja tasaisi Suomen huipputehon tarvetta. Suurimmat esteet asettaa sähkömarkkinalainsäädäntö, mutta tekniikkakin vaatii kehitystyötä.

Tutkimushanke pohjautui Turku Energia Oy:n käyttöönottamaan tuntipohjaiseen hinnoitteluun, jota yhtiö tarjoaa myös pienasiakkaille. Hankkeessa seurattiin kahden lämmityskauden aikana 10 sähkölämmityskuluttajaa sekä muutamaa kerrostalokiinteistöä, joissa ei ollut sähkölämmitystä. Kaikki olivat Turku Energian asiakkaita.

Säästöpotentiaalia löytyy erityisesti sähkölämmityksestä, joka soveltuu nopeaan ohjaukseen ilman mitään haittaa tai kuluja sähkön käyttäjälle. Nyt sähkölämmityksessä hyödynnetään lähinnä vain kiinteäaikaisia kaksi- tai kolmiaikatariffeja.

Tutkimuksessa tehdyt simuloinnit osoittivat, että automaattinen hintaohjaus olisi tuonut rivitalohuoneistolle viime talvena 16 viikon aikana yö- ja päivähintaohjaukseen verrattuna 6-7 prosentin eli noin 50 euron hyödyn ja ohjaamattomaan tapaukseen verrattuna noin 11 prosentin eli noin 90 euron hyödyn. Simuloinneissa ohjattavia kohteita olivat varaava lattialämmitys, suora sähkölämmitys ja käyttöveden lämmitys.

Esteitä on, mutta ei ylivoimaisia

Ohjaukseen tarvittavat optimointimenetelmät voidaan toteuttaa myös pienkohteisiin siedettävin kustannuksin, vaikkakin koekohteissa ohjauksen kustannuksia tuli liikaa sähkön kulutusmittaustietojen saannista ja pientalojen lämpötilansäätöjen puutteista.

Jos uudet etäluettavat mittarit toteutetaan ottaen huomioon hintaohjaus ja energiatehokkuuden vaatimukset, kulutusmittauksiin liittyvä kustannusongelma poistuu. Lisää kustannustehokkuutta saadaan integroimalla ohjaus muuhun talotekniikkaan sekä standardoinnilla ja sen mahdollistamalla massatuotannolla.

Suurimmat ei-tekniset esteet liittyvät joko suoraan tai välillisesti sähkömarkkina-asetukseen ja sen tulkintoihin. Asetusta pitäisi muuttaa niin, että pienkuluttajan taseselvitys on mahdollista tehdä myös todellisen tuntikulutuksen mukaan.

Kysynnän jousto - vaihtoehto huipputeholle

Pääosa Suomen suurteollisuuden ohjauspotentiaalista on jo hintajouston piirissä, mutta yli 600 000 sähkölämmitteisestä asuintalosta arvioitiin löytyvän kustakin ohjauspotentiaalia keskimäärin 1-2 kW.

Yhteensä joustopotentiaalia on noin 600 -1200 MW. Tämä potentiaali on vaihtoehto vesivoimaan tai kaasuturbiineihin perustuvalle sähkön kalliille huipputuotannolle. Samalla kysynnän jousto pienentää sähkön markkinahintojen vaihtelua.

VTT:n lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuivat Turku Energia ja sen asiakkaiden verkkoyhtiöt sekä ISS Security Oy:n Estera. Rahoittajina olivat Tekes, Fingrid Oyj, Energiateollisuus ry, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry, Turku Energia ja VTT.

Loppuraportti "Markkinahintasignaaleihin perustuva pienkuluttajien sähkönkäytön ohjaus"

Kuva: Automaattisen hintaohjauksen lisäksi hyötyä saadaan myös asukkaiden toimenpiteiden kautta. Kuvassa takankäyttö on ajoittunut korkeiden sähkönhintojen ajaksi eräässä koekohteessa.

 

 

Lisätietoja

Seppo Kärkkäinen
Tutkimusprofessori
020 722 6406


Pekka Koponen
Erikoistutkija
020 722 7655