Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Yt-neuvottelut henkilöstövähennyksistä saatu päätökseen

20.03.2007


VTT:n yt-neuvottelut henkilöstövähennyksistä on saatu päätökseen. Neuvottelut koskivat yhteensä 36 henkilöä Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Espoossa. Yt-neuvottelujen tuloksena näistä 36 henkilöstä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa jatkaa 3 henkilöä, 1 hakeutui eläkkeelle ja määräaikaisessa työsuhteessa jatkaa 6 henkilöä. VTT irtisanoo yhteensä 26 henkilöä. 

Yt-neuvottelut jakautuivat paikkakuntakohtaisesti: 

Espoo: 18 henkilöä irtisanotaan, 3 työsopimusta muutettiin määräaikaiseksi ja 2 henkilöä työllistyi VTT:n sisällä toistaiseksi voimassaolevalla työsuhteella, 1 jää eläkkeelle.

Oulu: 6 henkilöä irtisanotaan, 2 työsopimusta muutettiin määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi.

Tampere: 1 henkilö irtisanotaan, 1 työsuhde muutettiin määräaikaiseksi ja 1 henkilö on työllistynyt VTT:n sisällä toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella.

Jyväskylä: 1 henkilö irtisanotaan. 

Osalle em. henkilöistä on löytynyt eläkeratkaisu. Irtisanottujen henkilöiden kohdalla jatketaan edelleen eri vaihtoehtojen etsimistä mm. tukemalla työnhakua sekä VTT:n sisältä että VTT:n ulkopuolelta ja tukemalla työllistymistä edistävää kouluttautumista.

 

 

Lisätietoja

Varpu Lindroos
Hallintojohtaja
020 722 4110