Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehitti autoteollisuudelle pienen ja tehokkaan ilmansuodattimen

27.03.2007


Liikenteen vaarallisimmat pienhiukkaset suodattuvat jopa 90-prosenttisesti

VTT kehitti eurooppalaiselle autoteollisuudelle pienikokoisen ja nykyistä merkittävästi tehokkaamman ilmansuodattimen. Suodatin puhdistaa ulkoilmasta erityisesti terveydelle vaaralliset, kemiallisten reaktioiden synnyttämät pienhiukkaset, joita syntyy mm. dieselmoottorien pakokaasuissa.

VTT kehitti sähköstaattiseen varaukseen perustuvan suodattimen, joka suodattaa ulkoilmasta vaaralliset, alle mikrometrin pienhiukkaset peräti 90-prosenttisesti. Nykyisin käytössä olevat ohjaamoilman suodattimet erottavat pienhiukkasia vain 30 - 60 prosentin tehokkuudella.

VTT tutki yhteiseurooppalaisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa erilaisia tapoja poistaa hiukkasmaisia epäpuhtauksia ohjaamoilmaan tulevasta ilmasta ja kehitti tutkimusten tulosten perusteella uuden ilmansuodatinratkaisun. Hanketta koordinoi ranskalainen, ajoneuvojen ilmastointilaitteita valmistava Valeo Climate Control, joka testasi suodatinta käytännössä Pariisin keskustassa ja lähiöissä. Suodatinta testasi myös kaksi eurooppalaista autonvalmistajaa. Tulokset olivat erittäin lupaavia, ja siksi VTT:n kehittämän suodattimen kaupallistamismahdollisuudet ovat hyvät.

Henkilöauto on yksi vaativimmista kohteista parantaa ilmansuodatusta. Autovarusteilta vaaditaan erinomaista suorituskykyä, mutta myös erittäin pientä fyysistä kokoa, koska auto halutaan ulkomitoiltaan mahdollisimman pieneksi ja sisätiloiltaan suureksi. Auton ohjaamoilman suodattimelta vaaditaan varsin suurta kapasiteettia, tyypillisesti 40 - 120 litran ilmamäärän läpäisyä sekunnissa. Toisaalta ilmanpuhdistus ei saa aiheuttaa merkittävää tehon tarvetta. Uusi suodatin täyttää nämä perusvaatimukset hyvin, koska sen aiheuttama virtausvastus eli painehäviö on pieni.

Ajoneuvojen ohjaamoilman suodattimen kehitystyö on luonteva jatko VTT:ssä tehdylle tutkimustyölle, jonka tavoitteena on pienen painehäviön ja erinomaisen puhdistustehon omaavien suodatinratkaisujen kehittäminen. VTT:n tavoitteena on hyödyntää vastaavanlaista tekniikkaa myös muissa suodatussovellutuksissa, mm. erilaisissa ilmanvaihtolaitteissa, työkoneiden ohjaamoissa sekä pienikokoisissa huoneilmansuodattimissa.

Kuvia:
Esimerkki ulkoilman hiukkasjakaumasta
Perinteisen ajoneuvosuodattimen ja uuden sähköisen suodattimen vertailu
Sähköisen suodattimen erotuskyky kenttäkokeessa
´´Normaalin´´ ajoneuvosuodattimen erotusaste kenttäkokeessa

 

 

Lisätietoja

Matti Lehtimäki
Johtava tutkija
020 722 3250