Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT utvecklade ett litet och effektivt luftfilter för bilindustrin

27.03.2007


Trafikens farligaste finpartiklar filtreras bort till 90 procent

VTT utveckalde ett litet och betydligt effektivare luftfilter åt den europeiska bilindustrin. Filtret renar ur uteluften speciellt de hälsovådliga finpartiklarna, som bildats genom kemiska reaktioner i bl.a. dieselmotorers avgaser. 

 

 

Mer information

Matti Lehtimäki
Ledande Forskare
+358 20 722 3250