Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n selvitys: Aineettoman pääoman välitys muuttumassa liiketoiminnaksi

26.04.2007


Aineettoman pääoman kaupankäynnistä ja välittämisestä on syntymässä uutta liiketoimintaa. Välittämiseen erikoistuneet organisaatiot kauppaavat aineetonta pääomaa luomalla kontakteja eri verkostoissa toimivien ostajien ja myyjien välille eri puolilla maailmaa

VTT:n selvityksen mukaan välitystoiminta edistää innovaatioiden syntyä ja toiminnasta on hyötyä etenkin nousevilla toimialoilla, jossa tieto on hajautunut useille eri toimijoille. Välityspalvelujen hyödyllisyys tulee myös esiin solmittaessa toimialarajoja ylittäviä kontakteja. Mahdollisuus luoda kontakteja uusiin verkostoihin on yritysten mielestä merkittävämpää kuin välitystoimintaan liittyvät riskit. Välityspalveluilla voidaan täydentää pitkäaikaisia strategisia yrityssuhteita. 

VTT:n selvitys liittyy liiketoimintatutkimuksen kenttään ja se osaltaan avaa maailmalla suuren kiinnostuksen kohteena olevaa open innovation -toimintatapaa. Internetin läpimurto ja yritysten omaksumat avoimen innovaation periaatteet ovat mahdollistaneet kaupankäynnin aineettomalla pääomalla. Internet on tuonut välitystoiminnalle globaalin kattavuuden ja helpottanut tarjoajien ja ostajien yhteensaattamista. Yritysten avatessa omia innovaatioprosessejaan ideat, teknologiat ja osaaminen siirtyvät toimijalta toiselle helpommin. Keskeiseksi nouseekin kyky hyödyntää ja siirtää innovaatioita käytäntöön.

VTT:n toimintatapa tähtää uuteen liiketoimintaan immateriaalioikeuksia ja muuta aineetonta pääomaa hyödyntäen. ”Aineettomalle pääomalle on syntynyt ns. toissijainen markkina. Tässä markkinassa välittäjäorganisaatioiden merkitys on korostumassa”, toteaa VTT:n yrityskehityksen toimialajohtaja Tapio Koivu.

 

 

Lisätietoja