Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n ja Roclan kehittämä RFID-trukki tunnistaa kuormansa automaattisesti

26.04.2007


Etätunnistusteknologiaa trukkeihin

VTT ja Rocla Oyj ovat kehittäneet RFID-etätunnistusteknologiaa hyödyntävän trukin, joka tunnistaa kuormansa automaattisesti. Pilottivaiheessa oleva RFID-trukki on otettu koekäyttöön Ekokem Oy:n tuotantolaitoksella Riihimäellä. Käyttökokemukset ovat olleet myönteisiä.

RFID-trukki on vielä kehitysvaiheensa alkupäässä, mutta jo tässä vaiheessa siitä on tunnistettu selviä hyötyjä. Trukin käsittelemien kuormien tiedot siirtyvät ilman käsin tehtäviä vaiheita ERP- tai WMS-järjestelmiin, ja näin ollen esimerkiksi varastokeräilyssä prosessivirheitä voidaan vähentää RFID-tunnisteiden mahdollistamalla automaattisella kontrollilla. Myös trukkityöskentelyn joustavuus lisääntyy trukista poistumisen vähentyessä, ja hyllytystyössä voidaan jatkuvia ergonomisesti hankalia vaiheita keventää.

Roclan johtaja Kyösti Sarkkinen näkee RFID-pilotin tulevaisuuden mahdollisuudet positiivisina.

- Käyttöönottamalla RFID-järjestelmä voidaan parantaa logistiikan kustannustehokkuutta prosessin virheettömyyden, turhien työvaiheiden ja työn rasittavuuden vähenemisen kautta, Sarkkinen visioi.

RFID:n käyttöönoton arvioidaan muuttavan globaalia logistiikkaa ja materiaalivirtoja, sen ennakoidaan myös korvaavan ja täydentävän viivakoodi-tekniikkaa. Viivakoodin puutteita ovat rikkoutumisalttius sekä se, että koodin tulee olla kokonaan näkyvissä lukijalaitteelle. Toisaalta viivakoodi on yleisesti käytössä koko maailmassa, ja sen käyttäminen ei vaadi suuria investointeja.

Ekokemin ulkovarastoalueella on koekäytössä RFID-pilottirukki, ja kehitysinsinööri Jorma Manninen näkee RFID-trukin hyödyt selvästi.

- Kyseessä on kokonaan uusi työskentelytapa varastoalueella. Selvä etu viivakoodilukijaan verrattuna on se, että RFID-tunnisteen lukemista ei haittaa mahdolinen lika, lumi tai jää. Lisäksi RFID-trukin käyttö sujuvoittaa työskentelyä varasto-alueella, koska kuljettajan ei tarvitse mennä ulos trukin ohjaamosta lukeakseen lastina olevan jäteastian tunnistetietoja. RFID-trukki vähentää turhia kirjausvirheitä ja sisäisiä reklamaatioita paremmin ajan tasalla olevan ja oikein olevan tiedon myötä. Trukkisovelluksen on mahdollistanut UHF-taajuudella toimivat tunnisteet, jotka pystyvät lukemaan jäteastian kyljessä olevan RFID-tunnisteen jopa 3 - 4 metrin päästä, kun aiemmin edellisen sukupolven RFID-tunnisteen lukeminen piti tehdä käsilukijalaitteella korkeintaan muutamien senttien päästä.

Logistiikka-alalla markkinat toistaiseksi odottavat vielä painetta laajempaan kehitystyöhön, sillä alan järjestelmät ja prosessit eivät vielä tällä hetkellä tue RFID:n täysipainoista käyttöönottoa. Vaikka RFID-tekniikka onkin jo kaupallisesti hyödynnettävissä, kehitystä vaaditaan esimerkiksi trukkiasennuksiin soveltuvien lukija-antennien osalta. Lähitulevaisuudessa asia saattaa jo muuttua, sillä asiasta on jo laajoja kokeiluja olemassa esimerkiksi USA:ssa päivittäistavarakaupoissa.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneita olivat Tekes, VTT, Rocla, Kuusakoski, Ekokem, Metso Paper, Ecomond, Wisteq, Tietoenator, Teknologiateollisuus ja Nokia.

Kuva: RFID-trukki

 

 

Lisätietoja