Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Päästöjen vähentämiseen tarvitaan nopeasti monia keinoja

04.05.2007


Tehokkaimmin päästöjä vähentää hiilidioksidipäästön hinta

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hyväksyi tänään kolmannen osaraporttinsa yhteenvedon Bangkokissa 4.5.2007. Kolmas osaraportti käsittelee ilmastonmuutoksen hillintää. Se muodostaa viimeisen osan vuoden 2007 arviointiraportista. Aikaisempaan arviointiraporttiin vuodelta 2001 verrattuna tieto eri hillitsemismahdollisuuksista on tarkentunut. Lukuisia eri päästöjenvähennyskeinoja tarvitaan yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päästöjen rajoitustoimien voimakkuus ja ripeys seuraavien vuosikymmenten aikana määrää suurelta osalta pitkän aikavälin maapallon lämpötilan nousun. Merkittävä ohjaava tekijä päästöjen vähentämisessä on hiilidioksidipäästön hinta. Myös muita ohjauskeinoja tarvitaan, kuten tehokkuusstandardeja ja erilaisia keinoja uuden teknologian edistämiseksi.

Päästöjen rajoitusmahdollisuuksia on arvioitu osaraportissa aiempaa yksityiskohtaisemmin sekä sektoreittain että maantieteellisesti. Raportissa on esitetty myös ns. vakautusskenaarioita, joissa ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksien ja säteilypakotteen nousu pysäytetään ja tämän seurauksena ilmaston lämpeneminen hidastuu huomattavasti, lähes pysähtyy. Hiilidioksidin erotus ja varastointi (CCS) on mukana yhtenä merkittävänä teknologiana pitkän aikavälin päästöjen rajoittamisessa.

Nopeita keinoja tarvitaan

IPCC vahvistaa maailman kasvihuonekaasupäästöjen kasvaneen 70 % vuodesta 1970 vuoteen 2004. Mikäli ilmastonmuutosta ei hillitä eri toimenpiteillä ja kestävän kehityksen politiikan keinoin, jatkavat päästöt kasvamistaan arviolta 25–90% vuodesta 2000 vuoteen 2030. Eri sektoreilla (energia, liikenne, rakennukset, teollisuus, maa- ja metsätalous sekä jätehuolto) on kuitenkin merkittäviä kustannustehokkaita mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä seuraavien lähivuosikymmenten aikana riittävästi, jotta globaalien päästöjen kasvu voidaan estää. 

Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksien nousun ja lämpenemisen pysäyttäminen vaatii kuitenkin voimakkaita ja nopeita toimia. Päästöjen rajoitustoimien voimakkuus seuraavien vuosikymmenten aikana määrää suurelta osalta pitkän aikavälin maapallon lämpötilan nousun. Laskentamallien mukaan päästöjen rajoittaminen niin, että todennäköinen lämpeneminen jää 3 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, on maailman bruttokansantuotteen arvioitu kasvavan vuoteen 2030 mennessä vuosittain korkeintaan 0,1 prosenttiyksikköä hitaammin. Tätä alempaa tasoa, lämpötilan 2 asteen nousua, koskevia tutkimuksia on tehty toistaiseksi vähän. Maailman bruttokansantuotteen kasvun hidastumisen on näissä tutkimuksissa arvioitu olevan korkeintaan 0,12 prosenttiyksikköä vuodessa. Eri alueiden ja sektorien kustannuksissa on eroja.

Hiilidioksidipäästön hinta vaikuttaa

Tärkein ohjaava tekijä päästöjen vähentämisessä on hiilidioksidipäästön hinta. Muita ohjauskeinoja tarvitaan myös, kuten tehokkuusstandardeja ja erilaisia keinoja uuden teknologian edistämiseksi. Ilmastopolitiikka on keskeinen osa pyrittäessä kestävään kehitykseen. Ilmastopolitiikka tulee kytkeä osaksi muita politiikkoja ja yhteiskunnan sektorien kehittämistä.

IPCC:n raportti kokoaa uusimman tiedon

IPCC:n osaraportti lisää huomattavasti tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista ja luo yhdessä muiden osaraporttien kanssa tieteellisen pohjan ilmastopolitiikalle. Raportissa on ollut noin 200 kirjoittajaa, heidän joukossaan kolme suomalaista: tilastopäällikkö Riitta Pipatti Tilastokeskuksesta, professori Timo Karjalainen Metsäntutkimuslaitoksesta ja johtava tutkija Seppo Vuori VTT:ltä.

Tämä IPCC:n osaraportti on lisännyt huomattavasti tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista. Kolme tänä keväänä valmistunutta IPCC:n osaraporttia, Ilmastonmuutoksen tieteellinen pohja, Ilmastonmuutoksen vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus sekä nyt viimeksi valmistunut Ilmastonmuutoksen hillintä muodostavat lähivuosiksi perustan, johon uutta tutkimustietoa verrataan ja jonka avulla tullaan suunnittelemaan myös ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviä toimia ja sopimuksia.

VTT järjestää IPCC:n ilmastonmuutoksen hillintä -osaraportista seminaarin 21.5. klo 12–16 Dipolissa Otaniemessä. Seminaarissa on raporttia esittelemässä suomalaisia kirjoittajia sekä ilmastonmuutoksen hillinnän asiantuntijoita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen seminaariin: www.vtt.fi/ipcc

Suomen toiminnan koordinaattorina IPCC:n ilmastomuutoksen hillintä -osaraportin laatimisessa toimii VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolainen. Suomen valtuuskuntaan Bangkokissa kuuluvat ympäristöministeriöstä Jaakko Ojala, Ilmatieteen laitokselta Raino Heino, Turun kauppakorkeakoulusta Jyrki Luukkanen ja VTT:ltä Ilkka Savolainen ja Johanna Kirkinen.

 

 

Lisätietoja

Ilkka Savolainen
Tutkimusprofessori
020 722 5062


Sanna Syri
Teknologiapäällikkö
020 722 5065


Johanna Kirkinen
Tutkija
020 722 5082