Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n kehittämällä teknologialla havaitaan vaatteiden alle kätketyt aseet

07.05.2007


Uutta turvallisuusteknologiaa

VTT ja Millilab kehittävät suprajohtaviin, erittäin herkkiin säteilynilmaisimiin perustuvaa kätkettyjen aseiden paljastustekniikkaa. Menetelmä on samanlainen kuin infrapunalämpökameroissa, mutta ns. terahertsisäteilyn avulla pystytään havaitsemaan vaatteiden alle kätketyt aseet. Laitteisto valmistuu vuonna 2008, minkä jälkeen tavoitteena on kaupallinen tuote yhteistyökumppanien kanssa.

Terahertsisäteily sijoittuu infrapunasäteilyn ja suuritaajuisen millimetrialueen radiosäteilyn väliin. Tähän asti THz-alueen hyödyntämistä on estänyt riittävän hyvien säteilynilmaisimien puute. VTT:n kehittämillä ilmaisimilla ja lukuelektroniikalla on mahdollista päästä merkittävään teknologiseen ja teolliseen läpimurtoon turvasovelluksissa. Lisäksi VTT:n tavoitteena on kehittää muita lupaavia THz-alueen sovelluksia kuten THz-spektroskopiaa analytiikassa, vaarallisten aineiden tunnistuksessa ja prosessinseurannassa.

Hanketta rahoittavat Tekes, VTT, Oxford Instruments Analytical Oy ja Rapiscan Systems Oy. Ulkomaisena yhteistyökumppanina on USA:n kansallinen teknologian tutkimuskeskus NIST (National Institute of Standards and Technology). Työ liittyy myös Suomen Akatemian huippuyksikköön "Low temperature quantum phenomena and devices". Suprajohtavien THz-ilmaisimien kehitys aloitettiin yrityksissä ja VTT:llä kymmenisen vuotta sitten.

VTT:n terahertsitutkimus on jo saanut kansainvälistä huomiota, viimeksi Denverissä American Physical Societyn vuosikokouksessa, joka on maailman suurin fyysikkotapahtuma, kun VTT:n johtava tutkija Panu Helistö esitelmöi aiheesta. Esitelmää referoitiin mm. National Geographic-lehdessäKuva: THz-kuva

Terahertsialueen lämpökuva, joka paljastaa vaatteiden alle kätketyt aseet.
Lähde: VTT ja NIST.

 

 

Lisätietoja

Panu Helistö
Johtava tutkija
020 722 6827