Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kaupunkibussien polttoainekulujen erot tuhansia euroja vuodessa

14.05.2007


Tiukentuneiden päästömääräysten täyttäminen käytännön ajotilanteissa hankalaa

VTT:n tutkimus kaupunkibussien polttoaineenkulutuksesta osoittaa, että eri bussimerkkien vuotuisten polttoainekulujen erot ovat jopa tuhansia euroja vuodessa. Paikallisliikenneliitto ry:n tilaaman, todellisia kaupunkiajotapahtumia mukailevan tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että uusien kaupunkibussien todelliset päästöt ovat oletettuja suuremmat. Tulokset helpottavat liikennelaitoksia ja -alan yrittäjiä energiatehokkaiden, taloudellisten ja vähäpäästöisten kaupunkibussien hankkimisessa.

VTT:n tutkimus on vastaus bussiliikennöitsijöiden kovaan kysyntään saada selville kaupunkibussien merkkikohtaiset polttoainekulutukset ja päästöt sekä näihin liittyvät kokonaiskulut. Samalla kaupunkibussien maahantuojat ja kansainväliset valmistajat saavat uutta, tarkkaa tietoa bussimoottorien kehittämiseksi ympäristöä yhä vähemmän kuormittaviksi.

VTT:llä on Euroopassa harvinainen raskaiden ajoneuvojen testausalusta, ns. alustadynamometri. Tämän päällä VTT ajoi Mercedes-Benz-, Scania- ja Volvo-merkkisillä kaupunkibusseilla todellisuutta vastaavilla katuprofiileilla välillä jarruttaen, kiihdyttäen ja pysähtyen. Samalla VTT mittasi polttoaine- ja mahdollisen lisäainekulutuksen sekä pakokaasupäästöt.

Tulosten mukaan kaupunkibussien polttoainekulutukset poikkeavat toisistaan merkittävästi, 3 - 11 prosenttia. Tällainen ero yhdessä päästöjen rajoitustekniikan kulujen kanssa merkitsee käytännössä suurimmillaan tuhansien eurojen poikkeamaa yhden bussin vuotuisessa polttoainekustannuksessa. Lisäksi mittaukset paljastivat, että osa uusista busseista, joiden moottorit on tyyppihyväksytty moottoritestipenkissä viime lokakuisen Euro-4-päästövaatimuksen mukaisesti, saastuttavat käytännön ajossa olennaisesti oletettua enemmän.

Paikallisliikenneliitto tukee tutkimuksen avulla kaupunkiliikennettä harjoittavien yhteisöjen ja yritysten kilpailukykyä. Tutkimus vahvistaa eurooppalaista tavoitetta saada selville kaupunkibussien todellisen ajon mukaisesti mitatut polttoaine- ja lisäainekulutus ja pakokaasupäästöt. VTT:n tutkimuksessa busseja ajettiin vakioidusti Helsingin keskustaliikennettä ja seutuliikennettä sekä eurooppalaista kaupunkiliikennettä mukaillen.

VTT tekee eurooppalaista yhteistyötä standardin määrittelemiseksi raskaiden ajoneuvojen polttoainekulutuksen ja päästöjen mittaamiseksi. Tällaisia mittauksia VTT on tehnyt jo pitkään raskaille ajoneuvoille, mutta ensi kertaa tutkimustulokset ovat ajoneuvokohtaisesti julkisia.

Vertailukelpoiset, ajoneuvokohtaiset todellisia ajoja vastaavat testitulokset ovat tärkeitä myös siksi, että yhä tiukkenevien päästövaatimusten ansiosta kaupunkibussien dieselmoottoreita kehitetään nykyisin voimakkaasti. Kulutuksen ja pakokaasupäästöjen vähentämisvaatimukset ovat toisinaan keskenään vaikeasti yhteen sovitettavissa.

Kaupunkibussi-tutkimuksen rahoittivat Paikallisliikenneliitto ja liikenne- ja viestintäministeriö. Bussit testiin valitsi liitto, tutkimuksen teki VTT ja tulokset analysoi ja raportoi VTT ja TEC TransEnergy Consulting Oy. Esitys VTT:n tutkimusmenetelmästä palkittiin vastikään Japanissa maailman autoinsinöörien järjestön FISITA:n kansainvälisessä konferenssissa.

Tutkimus verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2372.pdf

Kuva
Kaupunkibussit tutkittiin VTT:n tutkimuslaitteistolla. (Kuva: VTT)

 

 

Lisätietoja

Kimmo Erkkilä
Tutkimusinsinööri
puh. 020 722 5232


Toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Paikallisliikenneliitto ry
puh. 040 830 6727