Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT selvitti mahdollisuuksia päästä tiedonlähteille missä ja milloin tahansa

23.05.2007


Tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat tutkimuskohteena

VTT on kehittänyt teknologioita, joilla tavoitellaan käyttäjälle riittävän laadukkaan tiedonsiirron mahdollistumista periaatteella ”missä ja milloin tahansa”. Tavoitetta lähestyttiin Tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat -teemalla, jonka tulokset on koottu nyt julkaistavaan loppuraporttiin.

Teknologiateema koostui kolmesta pääaihealueesta: verkoista, radiotaajuus¬teknologiasta ja älykkäistä ympäristöistä. Verkkoteknologiassa pääpaino oli uuden sukupolven matkaviestinverkossa. Radiotaajuisen teknologian alalla kehitettiin uudenlaisia mikrosähkömekaanisia (MEMS) komponentteja sekä valmistus¬prosesseja ja integroituja piirejä. Lisäksi teemassa tutkittiin perusteknologioita älykkäiden ympäristöjen tarpeisiin.

Uuden sukupolven matkapuhelinverkkojen ansiosta käyttäjälle uusia ja tehokkaampia palveluja

Tulevaisuuden matkapuhelinverkoissa käyttäjä saa suuremman siirtokaistan myötä käyttöönsä palvelut, jotka eivät ennen ole olleet mahdollisia, esimerkiksi nykyistä korkeampiluokkaisen videonsiirron. Tämän mahdollistamiseksi on teemassa verkkoarkkitehtuurin osalta suoritettu täysin pakettikytkentäisen verkon elementtien määrittelyä. Tutkimus- ja kehitystyön kohteena ovat olleet uuden sukupolven matkapuhelintukiasemaverkon rakenne ja tekniikka, erityisesti alun perin toimistoverkkoihin suunniteltuun, kustannustehokkaaseen Ethernet-tietoverkkotekniikkaan pohjautuvat ratkaisut.

Uuden teknologian laajamittainen soveltaminen tietoyhteiskunnassa edellyttää käyttäjän kokemuksen mukaan tuomista verkon ja sen suorituskyvyn kehittämiseen. Teemassa määriteltiin verkon uudet käyttöominaisuudet eli tarjoumat älykkäänä toimintaympäristönä. Samoin kehitettiin malli sille, miten käyttäjän verkkokokemusta ja verkkolukutaidon vaatimuksia voi kuvata ja mitä verkkolukutaidolta voidaan odottaa, eli mitä verkkolukutaito on.

Entistä edullisempia ja suorituskykyisempiä ratkaisuja langattomiin laitteisiin

Matkapuhelimet, langattomaan lähiverkkoon liitetyt tietokoneet ja muut langattomat laitteet soveltavat radiotekniikkaa, joka tähän asti on perustunut sähköisten ja elektronisten komponenttien käyttöön. On kuitenkin nähtävissä, että äänivärähtelyjen avulla toimivat mikromekaaniset komponentit horjuttavat elektroniikan asemaa useissa käyttösovelluksissa. Teemassa on kehitetty useita mekaanisiin toimintoihin perustuvia radiokomponentteja ja ratkaisuja niiden soveltamiseksi. Kehitetyn teknologian avulla odotetaan tulevaisuudessa saatavan aikaan entistä edullisempia ja suorituskykyisempiä ratkaisuja langattomiin laitteisiin. Tällä osaltaan varmistetaan, että maamme pysyy kehityksen eturintamassa tällä tekniikan ja teollisuuden alalla.

Uusia käyttöliittymätapoja

Teemassa tutkittiin myös koskettamiseen perustuvia uusia käyttöliittymätapoja tulevaisuuden kannettaville laitteille. “Kosketa ja osoita” on käyttötapa, joka yhdistää reaalimaailman ja digitaalisen maailman esineisiin kiinnitettävien tunnisteiden avulla, jotka ovat luettavissa kännykällä. Sitä voidaan soveltaa mm. kosketuksettomaan maksamiseen ja tiedon hakuun. Lisäksi kehitettiin myös biotunnistemenetelmiä mm. kävelijän tunnistamiseksi. Jos esimerkiksi kännykkä tai muu kannettava laite varastetaan, laite havaitsee kävelyrytmin eron oikeaan omistajaan verrattuna ja lukitsee itsensä käyttökelvottomaksi.

Teeman tuloksia esitellään VTT:n järjestämässä Tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat -seminaarissa 23.5. klo 12.30 - 18.00 Espoossa.

Teeman tulokset on yksityiskohtaisesti kuvattu kirjassa “Communications Technologies, VTT’s Research Programme 2002 - 2006, Final Report”.

Tutkimus verkossa

 

 

Lisätietoja

Markku Sipilä
Tutkimusprofessori
020 722 5603