Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää useiden toimijoiden mukanaoloa

28.05.2007


VTT:ltä energiakirja päätöksenteon tueksi

VTT on julkaissut energiatehokkuutta ja energian käyttöä laajasti käsittelevän Energy Use -kirjan. Teoksessa tarkastellaan energian käyttöä ja säästömahdollisuuksia eri kulutussektoreilla. Myös energiatehokkuus käsitteenä on avattu sekä esitetty menetelmiä energiatehokkuuden ja energian säästön todentamiseksi. Kirja tuo esiin mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta teknologisten ratkaisujen kautta sekä antaa eväitä analyyttisempaan keskusteluun energia-asioista.

img

Energian kulutus ja tuotanto ovat tällä hetkellä ajankohtaisempia kysymyksiä kuin koskaan aikaisemmin. EU:n tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä aiheuttavat mittavia haasteita kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Tulevaisuuden energiaratkaisuihin vaikuttavat mm. ilmastonmuutoksen hillitseminen, fossiilisten polttoaineiden riittävyys ja energiaomavaraisuus.

VTT:n julkaisema Energy Use – Visions and Technology Opportunities for Finland tarkastelee energiakysymystä loppukäytön näkökulmasta vahvalla teknologisella painotuksella. Kirja tuo esiin mahdollisuuksia edistää energiatehokkuutta teknologian keinoin. Esimerkiksi rakennusten energiankulutusta voidaan edullisin matalaenergiaratkaisuin pienentää jopa 70 %. Toisaalta energian säästäminen ja tehokkuuden parantaminen voi olla monimutkaista ja vaatia useiden toimijoiden mukanaoloa. Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen ulottuu moottoriteknologiasta aina tieverkoston suunnitteluun saakka. Energiapoliittisten ohjauskeinojen ja viranomaismääräysten tulee osaltaan tukea tehostamistavoitteita. Teknologian kehittämiseen panostaminen on yhteiskunnalle tehokas tapa parantaa energiatehokkuutta sekä vaikuttaa osaltaan ilmastonmuutoksen hillintään.

Kuluttajan valinnoilla vaikutusta

Teknologia tarjoaa ratkaisuja, mutta lopulta kuluttaja vaikuttaa valinnoillaan mm. liikenteen ja rakennusten energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Teollisuuden tuotteita valitessaan kuluttajalla ei kuitenkaan aina ole saatavilla tarpeeksi tietoa, jonka pohjalta hän voisi tehdä valintojaan. Teollisuudessa energiatehokkuus pitää huomioida koko tuotannon elinkaaren aikana, ja ratkaisevimpia ovat prosessin ja tuotannon suunnitteluvaiheessa tehtävät päätökset. Tarvitaan sekä nykyisten tuotantoprosessien jatkuvaa parantamista että teknologisiin läpimurtoihin tähtäävää kehitystä. Kun käytettävissä on edullisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, teollisuus pystyy luomaan itselleen myös uutta kilpailukykyä niiden avulla. On näyttöä siitä, että energiatehokkaat prosessiratkaisut voivat markkinoille päästyään yleistyä nopeastikin. Ilmastonmuutostietoisuuden lisääntyessä energia- ja ekotehokkuuden merkitys kilpailutekijänä tulee kasvamaan.

Energy Use -kirjan kirjoittajat ovat VTT:n energia-alan asiantuntijoita. Kirjoitustyötä on tehty yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun ja yritysten kanssa. Kirja on suunnattu pääasiassa energia-alan ja teollisuuden asiantuntijoille sekä päätöksentekijöille ja sijoittajille, jotka ovat tekemisissä energia-alan liiketoiminnan ja teknologioiden kanssa. Lisäksi kirja palvelee VTT:n energiatutkimuksen linjaamista. Teoksen julkaiseminen englanninkielisenä edistää suomalaisen asiantuntijuuden ja energiaosaamisen viemistä kansainvälisille markkinoille. VTT:n julkaisu jatkaa energia-aiheita eri näkökulmista tarkastelevaa kirjasarjaa ja on järjestyksessä sarjan kolmas julkaisu.

Tilaisuuden esitykset ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen sivulla http://www.vtt.fi/uutta/tapahtumat/energyuse.jsp Sivulla on myös ohjeet kirjan tilaamisesta.

Asiantuntijoita

Kehityspäällikkö Seppo Viinikainen
020 722 2642
seppo.viinikainen@vtt.fi

Erikoistutkija Pekka Tuomaala (rakennukset ja energia)
020 722 4929
pekka.tuomaala@vtt.fi

Asiakaspäällikkö Juhani Laurikko (liikenteen energiankäyttö)
020 722 5463
juhani.laurikko@vtt.fi

Tutkimusprofessori Seppo Kärkkäinen (energiajärjestelmät)
020 722 6406
seppo.karkkainen@vtt.fi

Tutkija Sampo Soimakallio (energiatehokkuus, käsitteet ja laskelmat)
020 722 6767
sampo.soimakallio@vtt.fi

 

 

Lisätietoja

Seppo Viinikainen
Kehityspäällikkö
020 722 2642