Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehittää uusien bioaktiivisten paperituotteiden valmistusmenetelmiä

05.06.2007


Lukuisia sovellusmahdollisuuksia

VTT:n johdolla kehitetään menetelmiä bioaktiivisten paperituotteiden edulliseen massavalmistukseen mm. painotekniikalla. Tavoitteena on luoda peruskonsepteja aivan uudentyyppisten tuotteiden, kuten ympäristöallergeeneja ilmaisevien tai poistavien suodattimien kehittämiseksi vaikkapa autoon tai kotiin. Muita mahdollisia sovelluskohteita voivat olla esimerkiksi uima- tai juomaveden allergeenit paljastavat testipaperiliuskat. Kuluttajien ulottuvilla ensimmäiset yksinkertaiset sovellukset voivat olla jo viidessä vuodessa tai nopeamminkin.

Bioaktiivinen paperi on tuote, johon on lisätty biomolekyylien, kuten entsyymien tai vasta-aineiden, selektiivisiin reaktioihin perustuvia toiminnallisuuksia. Sen sovellusmahdollisuudet näyttävät erittäin laajoilta: kyseeseen voivat tulla esimerkiksi nykyistä edullisemmat, suodattimiin, elintarvikepakkauksiin tai henkilökohtaiseen terveysdiagnostiikkaan liitettävät indikaattorit ja sensorit. Painetun älyn sovelluksissa paperin kilpailuvalttina on sen biohajoavuus, mikä on tärkeää kestävän kehityksen kannalta.

Tänä keväänä alkaneessa tutkimushankkeessa luodaan pohjaa ja perustietämystä kustannustehokkaasti tuotettujen kuitupohjaisten älytuotteiden valmistamiseksi. Työssä hyödynnetään sekä metsä- että bioteollisuuden osaamista ja luodaan potentiaalia uusille tuotteille molemmilla teollisuuden aloilla.

Pyrkimyksenä on käyttää ja kehittää paperin vahvuuksia materiaalina sekä luoda paperiteollisuudelle uutta liiketoimintaa ja vahvistaa nykyistä.

VTT:n johtamassa hankkeessa on mukana tutkimuspartnereiden verkosto, johon kuuluvat myös Åbo Akademi, TKK ja Lapin Yliopisto. Rahoittajina ovat Tekes, VTT sekä 7 teollisuusyritystä. Hanke päättyy keväällä 2009.

Hanke on VTT:n vuonna 2006 käynnistämän painetun älykkyyden keskuksen (Center for Printed Intelligence) avainprojekteja. Keskuksen toiminnalla haetaan uusia innovaatio- ja markkina-avauksia perinteisen ICT-teollisuuden ja paperiteollisuuden välimaastoon yhdistämällä IT-, elektroniikka- ja painatusteknologiaa keskenään. Tavoitteena on vauhdittaa näitä aloja hyödyttävien tuotteiden kaupallistamista ja synnyttää uutta globaaleille markkinoille tähtäävää liiketoimintaa.

 

 

Lisätietoja

Tomi Erho
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 5671