Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä historiallisen kohteen paloturvallisuusperusteet

06.06.2007


Esimerkkitapauksena Porvoon museo

VTT on laatinut historiallisten kohteiden toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun perusteet. Kohdekohtaisesti arvioituihin todellisiin riskeihin perustuva toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu on hyvä ja joskus jopa ainut mahdollinen tapa edistää historiallisten rakennusten paloturvallisuutta.

Historiallisten rakennusten paloturvallisuusongelmat nousivat esille dramaattisesti, kun Porvoon Tuomiokirkko vaurioitui pahoin tulipalossa vuosi sitten. Säädöksissä esitetyt paloturvallisuusvaatimukset eivät kata historiallisten rakennusten paloturvallisuustarpeita, koska näissä kohteissa pyritään suojelemaan ja pelastamaan myös rakennus ja siellä oleva esineistö sekä usein myös koko sisustus mahdollisine seinä- ja kattomaalauksineen.

Lisäksi historiallisten rakennusten paloturvallisuus tulee toteuttaa siten, että niiden alkuperäinen arkkitehtuuri, rakenteet sekä pintamateriaalien ja yleensä ottaen kohteen luonne säilytetään mahdollisimman hyvin. Tämä asettaa erityisvaatimuksia esimerkiksi paloilmaisimien, sammutuslaitteiden ja osastoivien rakenteiden asennuksille. Palon sattuessa historiallisten rakennusten sammuttaminen on vaativa tehtävä, koska siinä pyritään minimoimaan veden käyttö, ettei vesi vaurioita kohteen esineistöä ja sisustusta - tämä pätee niin automaattisiin sammutusjärjestelmiin kuin palokunnan toimenpiteisiin.

Käytännössä historiallisten rakennusten kulttuuriarvojen säilyttäminen ja paloturvallisuusvaatimusten toteuttaminen noudattaen määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Sen sijaan toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu perustuu kohdekohtaisesti arvioituihin todellisiin uhkakuviin ja riskeihin sekä niiden määrälliseen arviointiin. Se soveltuu erittäin hyvin historiallisten rakennusten paloturvallisuuden toteuttamiseen.

VTT kehitti historiallisten kohteiden toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun perusteet ympäristöministeriön toimeksiannosta. Esimerkkinä menettelytavan soveltamiskohteesta esitetään Porvoon museon paloturvallisuussuunnittelu.

Tutkimus verkossa

Taustatietoa suojelluista kohteista


 

 

Lisätietoja

Jukka Hietaniemi
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 4866