Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kansainväliset solujaon huippuasiantuntijat ensimmäistä kertaa koolla Suomessa

12.06.2007


Tavoitteena tunnistaa uusia syöpälääkekohteita tutkimalla solun jakautumista

VTT ja Turun yliopisto isännöivät kansainvälisten solu- ja syöpäbiologian huippuasiantuntijoiden konferenssia 16.–20.6. Naantalissa. Kokouksessa keskitytään mm. uusien syöpälääkeaihioiden tunnistamiseen ja jatkotutkimukseen.

Kromosomitutkimuksen huippuasiantuntijoiden nelipäiväisen kokouksen aiheena ovat mm. solun jakautumisen virheet ja syövän syntyminen. Konferenssi kuuluu kansainväliseen ”Kromosomi Segregaatio ja Aneuploidia” -kokoussarjaan, joka on järjestetty vuodesta 1989 lähtien ja joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Foorumi kerää aihepiirin johtavat tutkijat yhteen kolmen vuoden välein esittelemään uusimpien tutkimustulosten ohella myös poikkeuksellisen paljon vielä julkaisematonta tieteellistä materiaalia. Kokoussarjan periaatteena on edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä solu- ja syöpäbiologian alalla ja nopeuttaa merkittävien löydöksien mahdollisia jatkotutkimuksia.

Häiriöt solun jakautumisessa aiheuttavat vakavia muutoksia solujen perintöaineksen tasapainoon ja saattavat näin edesauttavat syövän syntymistä. Saksalainen eläintieteilijä Theodor Heinrich Boveri (1862–1915) havaitsi jo yli 100 vuotta sitten, että solujaon virheet aiheuttavat syntyneissä tytärsoluissa muutoksia kromosomien lukumäärässä. Useimmat ihmisen syöpäsolut ovat kromosomistoltaan poikkeavia, ja tutkijat ovat jo pitkään tutkineet syy-seuraus -suhdetta solun perintöaineksen virheellisen jakautumisen ja syövän syntymisen välillä. Aikaisemmin tänä vuonna kaksi amerikkalaista tutkimusryhmää julkaisi ensimmäiset yksiselitteiset tutkimustulokset, joiden mukaan häiriöt solun jakautumista säätelevissä proteiineissa aiheuttivat erilaisten syöpäkudosten syntymisen hiiressä. Useat muut tutkimusryhmät Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa ovat niin ikään ottaneet huimia edistysaskelia pyrkiessään selvittämään solun jakautumisen saloja. Suomessa alan yhtenä asiantuntijana toimii Suomen Akatemian tutkija Marko Kallio, jonka tutkimusryhmä työskentelee Turussa VTT:n lääkekehityksen biotekniikan tutkimusyksikössä. Kallio toimii kesäkuisen kokouksen paikallisena isäntänä ja on yksi kokouksen pääjärjestäjistä.

Kallion vetämä VTT:n ja Turun Yliopiston tutkimusryhmä kuuluu Suomen Akatemian Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikköön, ja sen tavoitteena on kehittää uusia solun jakautumiseen vaikuttavia lääkeaineita. ”Osa kliinisessä käytössä olevista syöpälääkkeistä kohdistaa vaikutuksensa solun jakautumista ohjaavaan koneistoon, ja siten nämä lääkkeet ovat tehokkaita tappamaan nopeasti lisääntyviä syöpäsoluja. Syöpäsolujen lisäksi elimistön normaalitkin jakaantuvat solut ovat alttiina näiden syöpälääkkeiden vaikutukselle. Tämä aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka voivat olla esteenä syövän tehokkaalle hoidolle. Yksi tutkimuksemme tavoitteista on kehittää uusia pienlääkemolekyylejä, jotka kohdistavat vaikutuksensa valikoivasti ainoastaan syöpäkudoksiin ja jättävät normaalit kudokset rauhaan. Osa kokouksen aihepiireistä keskittyykin näiden uusien syöpälääkeaihioiden tunnistamiseen ja jatkotutkimukseen. Pidemmällä aikavälillä uskon tämän tiedeyhteisön edistävän merkitsevästi tulevaisuuden syöpäterapioiden kehitystä”, Kallio toteaa.

Lisätietoja konferenssista

 

 

Lisätietoja

Marko Kallio, VTT ja Turun Yliopisto
Akatemiatutkija
050 409 7725