Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n menetelmät ohjaavat sahaamaan puunrungon mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi

12.06.2007


img

Röntgenkuvausmenetelmällä voidaan nähdä puun sisään ja siten tehostaa sahattavan puun käytön suunnittelua niin, että rungon arvokkaimmat osat voidaan jalostaa mahdollisimman pitkälle. Kuvausmenetelmä tuottaa tietoa VTT:n tietokonepohjaiselle puunrungon sahauksen suunnittelu- ja ohjausmallille, jonka VTT on jo lisensioinut usealle suomalaiselle yritykselle. Parhaillaan mallin käyttöönotosta neuvotellaan Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Afrikassa. 

VTT on kehittänyt röntgenkuvausmenetelmän, jolla voidaan tehostaa puunrungon sahausta. Kuvaus paljastaa rungon suoruuden, yksittäiset oksat (oksakohdat) ja parhaan sydänpuuaineksen. Näin voidaan suunnitella rungon katkaisu tukeiksi siten, että koko rungosta saadaan arvokkaimmat osat mahdollisimman pitkälle jalostetuiksi aihioiksi, jotka sopivat esimerkiksi huonekalujen, ikkunoiden ja ovien puurakenteiden osiksi.

Yleiskäyttöiseksi sahattavan puutavaran rinnalle on yleistynyt tapa suunnitella rungon sahaus puutuoteteollisuuden tilaamaan tarkoitukseen. Saha- ja puutuoteyrityksen suora ja tehokas yhteistyö edellyttää, että metsästä sahattavaksi kaadettavan rungon jo ensimmäinen katkaisu on suunniteltava tarkoin. Näin puutuotteiden laatu paranee, ja sahayritys saa paremman katteen sahaamalleen puukuutiometrille.

Sahayritykset liittävät VTT:n WoodCIM® -sahauksen suunnittelumallin omiin tilauskanta- ja tukkivarasto-ohjelmistoihinsa. WoodCIM tekee ehdotuksen tukkierän kunkin tukin kannattavimmista sahauksista.

Puunrungon röntgenkuvausmenetelmän sisältävän suunnittelumallin kehittämistä kansainväliseksi huipputuotteeksi on helpottanut VTT:n vuosien kuluessa keräämä puuraaka-aineen tietopankki. Tämä on ainoa laatuaan maailmassa, ja siihen on talletettu tietoja puuraaka-aineesta ja sen sahausprosesseista sekä siitä tehtyjen tuotteiden ominaisuuksista ja alan markkinoista. Lisäksi röntgen-kuvauksien avulla on saatu virtuaalirunkoja sahauksen suunnittelumallin edelleen kehittämiseksi.

Suomessa WoodCIM®-mallia käyttävät mm. FinnForest, UPM Kymmene ja Koskisen Oy.

Kuvia
Röntgenkuvaus paljastaa olennaiset asiat puunrungosta:
Röntgenmittauksen tukema optimaalinen sahaus tuottaa visuaalisesti houkuttelevia tuotteita
Poikkileikkaus männyn rungosta, jossa nähdään sydänpuu
Sivukuva rungon oksikkuudesta
Esimerkki röntgenkuvan käsittelyn tuloksena saadusta virtuaalipuusta

VTT - WoodCIM® -ohjelmistokaavio

VTT:n sahauksen ohjelmisto optimoi puun sahaukset

 

 

Lisätietoja

Arto Usenius
tutkimusprofessori
020 722 5540