Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT pilotoi innovatiivista pysäköinnin hallintaa Tampereella

13.06.2007


VTT:n vetämä P-Innovations -tutkimushanke testaa ajoneuvojen automaattista tunnistamista ja dynaamista opastusta tamperelaisessa pysäköintitalossa. RFID-etätunnistusta ja optista rekisterikilven tunnistusta hyödyntävä konsepti mahdollistaa mm. kerroskohtaisen ajoneuvojen määrän laskennan ja ajoneuvokohtaisen pysäköintiopastuksen. Kyseessä on Euroopan ensimmäinen pysäköintisovellus, jossa käytetään ajoneuvojen tunnistamiseen passiivista pitkän kantaman RFID-etätunnistusta.

VTT ja kuusi kotimaista yritystä pilotoivat yhdessä innovatiivisia teknologia- ja palvelukonsepteja Tampereen Pysäköintitalo Oy:n omistamassa P-Frenckell -pysäköintitalossa Tampereen keskustassa. Hankkeessa testataan ja vertaillaan UHF RFID-tunnistuksen ja optisen rekisterikilven tunnistuksen soveltuvuutta ajoneuvojen automaattiseen tunnistamiseen viidenkymmenen pilottikäyttäjän kanssa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan muuttuvien opasteiden, sekä visuaalisten opastetaulujen että ääniopastuksen, käyttöä tilanneherkkään opastukseen ja tiedottamiseen pysäköintisovelluksissa. Huhtikuun lopulla alkanut kokeilu kestää vuoden 2007 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa siinä mukana olevien yritysten tuotevalikoimasta sellaisia tuotteita ja teknologioita, joita yhdistämällä syntyy uusia ja toteuttamiskelpoisia konsepteja pysäköinnin hallintaan. Näiden konseptien kehittämisen myötä tavoitteena on myös synnyttää projektissa mukana olevien yritysten välille uutta liiketoimintaa ja parantaa niiden markkina-asemaa. Pysäköintiasiakkaille pyritään tarjoamaan entistä parempaa palvelua helpottamalla pysäköintitapahtumaa ja täydentämällä opastusta.

Hankkeen pilottia varten toteutettiin pysäköintitaloon kerroskohtainen ajoneuvojen seuranta ja sopimusasiakkaiden kulunvalvonta vertailun vuoksi sekä passiivisen RFID-tunnistuksen että rekisterikilven tunnistuksen avulla. Lisäksi toteutettiin pysäköinnin maksamiseen käytettävien automaattikassojen opastus läsnäoloon reagoivilla älykaiuttimilla sekä pysäköintitalon sisätiloihin rajoittuva FM-radiokanava. Radiokanavalla voidaan jakaa pysäköintiin liittyviä tiedotteita, ja siihen on mahdollista myydä mainosaikaa paikallisille yrittäjille.

Julkisen pysäköinnin hallinnassa on Suomessa siirrytty viime vuosina yhä ammattimaisempaan palvelubisnekseen, johon sisältyvät laaja-alainen teknologian hyödyntäminen, laadukas asiakaspalvelu ja tehokas liiketoiminta. Asiakkaille tarjotaan laajempia palvelukokonaisuuksia, joissa pysäköinti on osana muuta palveluketjua. Viime vuosina on myös aktiivisesti ryhdytty hakemaan pysäköinnin eri vaiheita automatisoivia teknologioita helpottamaan sekä pysäköinnin hallintaa että asioimistapahtumaa.

Pysäköintipaikkoja tarvitaan koko ajan lisää, ja alan kilpailu kovenee. Pysäköintiyhtiöt hakevat keinoja hallita toimintaansa entistä kustannustehokkaammin ja ammattimaisemmin. Tavoitteita ovat kustannusten vähentäminen, nopeampi tiedon kulku, automaatio, turvallisuus ja oheispalvelujen lisääminen tarjoamaan. Parempaan palveluun kuuluu myös joustava hinnoittelu, jonka mahdollistavina konsepteina toimivat mm. nyt pilotoitavat ajoneuvojen automaattinen tunnistus ja dynaaminen opastus.

Hanketta ovat rahoittaneet VTT:n ja Tekesin lisäksi Tampereen Pysäköintitalo Oy, Idesco Oy, Audio Riders Oy, Vidamin Oy, Finnish LED-Signs Oy sekä Ramboll Finland Oy. Lisätietoja organisaatioista

Termien selityksiä:

Ajoneuvojen automaattisella tunnistuksella (Automatic Vehicle Identification, AVI) tarkoitetaan ajoneuvon kantaman identiteetin tunnistamista, kun se ohittaa tietyn pisteen tai pysähtyy siihen.

Ajoneuvojen automaattisella seurannalla (Automatic Vehicle Monitoring, AVM) tarkoitetaan ulkoapäin tapahtuvaa ajoneuvojen tunnistamista ja sijainnin määrittämistä halutulla tarkkuudella kaikkina tai haluttuina ajanhetkinä mm. AVI:n keinoin.

Rekisterikilven tunnistuksella (License Plate Recognition, LPR) tarkoitetaan ajoneuvon rekisteritunnuksen automatisoitua päättelemistä digitaalisesta valokuvasta.

Radiotaajuinen etätunnistus (Radio Frequency IDentification, RFID) on menetelmä tiedon etälukuun käyttäen erityisiä RFID-tunnisteita eli tageja ja -lukijalaitteita. Tunnisteita on olemassa sekä passiivisia että aktiivisia. Aktiivisissa tunnisteissa on oma paristo, kun taas passiivinen tunniste käyttää lukijan säteilemää energiaa. Passiivisen tunnisteen hinta on vain murto-osa aktiivisesta tunnisteesta.

Kuva:

Ajoneuvojen automaattinen tunnistus ja tilanneherkkä opastus ovat keskeisiä teemoja Tampereen pysäköintikokeilussa.

 

 

Lisätietoja

Ali Lattunen
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 3348