Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja TKK solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

21.06.2007


Teknillinen korkeakoulu - TKK ja VTT allekirjoittivat 21.6.2007 strategisen kumppanuussopimuksen, jolla lisätään entisestään keskinäistä tutkimusyhteistyötä sekä kansallista ja kansainvälistä verkottumista.

Sopimuksella halutaan edistää TKK:n ja VTT:n osallistumista yhteisesti kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin sekä varmistaa, että osapuolet edustavat kansainvälisen tutkimuksen kärkeä ja alan eurooppalaista johtajuutta.

VTT ja TKK tekevät jo nyt tutkimusyhteistyötä useilla teknologia-alueilla. Erityisiä suurempia strategisia yhteistyön kohteita ovat Tiede- ja teknologianeuvoston aloitteesta muodostettavat strategisen huippuosaamisen keskittymät, jotka liittyvät energiaan ja ympäristöön, metallituotteisiin ja koneenrakennukseen, metsäklusteriin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä tieto- ja viestintäteknologioihin ja -palveluihin. Muita yhteistyön painopistealueita ovat mikro- ja nanoteknologioiden tutkimus, materiaalitutkimus sekä Suomen Akatemian huippuyksikkötoiminta, jonka piirissä on tällä hetkellä yksi yhteinen Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö.

Sopimuksen allekirjoittivat pääjohtaja Erkki KM Leppävuori ja tieteellinen johtaja Jorma Lammasniemi VTT:ltä sekä rehtori Matti Pursula ja hallintojohtaja Esa Luomala TKK:lta.

 

 

Lisätietoja

Jorma Lammasniemi
Tieteellinen johtaja
puh. 020 722 2200


Tutkimuksesta vastaava vararehtori Outi Krause, TKK
puh. (09) 451 2004