Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Puuta tai öljyä käyttävien kaukolämpölaitosten pienhiukkaspäästöissä suuria eroavaisuuksia

03.07.2007


VTT:n tutkimuksen mukaan pienten kaukolämpölaitosten pienhiukkaspäästöt eroavat kemialliselta koostumukseltaan merkittävästi toisistaan käytetystä polttoaineesta riippuen. Pienhiukkasten kemiallisella koostumuksella on vaikutuksia terveyteen. Myös käytetty polttotekniikka ja suodatus vaikuttavat pienhiukkaspäästöihin.

VTT selvitti yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa raskasta polttoöljyä ja puuta polttavien, teholtaan 4-15 MW kaukolämpölaitosten ominaispäästöjä ja päästöjen kemiallista koostumusta. Lisäksi tutkittiin eri hiukkassuodatustekniikoiden tehokkuutta. Tutkimustulosten avulla voidaan arvioida Suomen kokonaishiukkaspäästöjä sekä biomassan ja raskaan polttoöljyn poltosta aiheutuvien pienhiukkasten vaikutuksia terveydelle.

Biomassan poltosta syntyy ilman suodatusta melko korkeita pienhiukkaspäästöjä. Pienhiukkaset koostuvat lähinnä kaliumin suoloista, kun taas raskaan öljyn poltossa syntyvät pienhiukkaset ovat pääosin rikkihappoa ja vanadiinia sekä nikkeliä. Lisäksi raskaan öljyn poltossa syntyy paljon rikkidioksidia, joka ilmakehässä muuntuu pienhiukkasiksi. Pienhiukkasten vaikutuksista terveydelle aletaan tutkia yhdessä Kansanterveyslaitoksen kanssa.

Myös polttotekniikalla on vaikusta pienhiukkaspäästöihin: alhaisempi palamislämpötila pienentää esim. kaliumin vapautumista ja alentaa näin päästöjä. Hiukkassuodatustekniikoista sähkösuodatin osoittautui tutkimuksessa savukaasupesuria tehokkaammaksi hiukkassuodattimeksi. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikkein tehokkaimpia suodattimia ovat ns. pussisuodattimet. Suodatustekniikkaa valittaessa on kuitenkin otettava huomioon sen kustannustehokkuus.

Biomassan käyttö polttoaineena on lisääntynyt Suomessa 1990-luvulta lähtien. Syynä tähän ovat muun muassa Kioton ilmastosopimus ja öljyn korkea hinta. Öljyllä toimivia lämpölaitoksia tullaankin tulevaisuudessa korvaamaan biomassaa käyttävillä laitoksilla.

Suurten voimaloiden pienhiukkaspäästöt tunnetaan, ja ne on varustettu tehokkailla suodattimilla. Sen sijaan pienissä, alle kymmenen megawatin voimaloissa ei yleensä ole tehokkaita hiukkassuodattimia.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa. Tutkimukseen osallistuivat myös Wärtsilä BioPower Oy, Oilon Oy, Laatukattila Oy ja Energiateollisuus ry. Rahoittajana toimi Tekes. 

Tutkimus verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W72.pdf

 

 

Lisätietoja

Jorma Jokiniemi
Tutkimusprofessori
040 505 0668