Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäiden ympäristöjen rakentaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa suunnitteluun

21.08.2007


Älykkäiden ympäristöjen ekologinen suunnittelu -projektin päätösseminaarissa 20.8.2007 julkistettiin hankkeen tuloksena uusi Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu - Kohti ekologista systeemiajattelua -kirja, joka opastaa älykkäiden ympäristöjen suunnitteluun.

Tietotekniikka ja sen sovellukset ovat nopeasti sulautumassa työ- ja asuinympäristöihin, vapaa-ajan toimintoihin ja esineisiin. Tietotekniikka on tulevaisuudessa mukana lähes kaikessa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa jopa huomaamattamme. Ympäristöön ja sen esineisiin upotettu tietotekniikka luo uusia vuorovaikutustapoja ja käytäntöjä. 

Kaikilta meiltä vaaditaan valmiuksia ymmärtää ja käsitellä yhä monimutkaisempia välineitä ja ympäristöjä. Älykäs ympäristö tarkoittaa ihmisen ja tietoteknisesti tuetun ympäristön yhteistoimintaa, jossa ihminen hyödyntää ympäristön mahdollisuuksia. Älykkyys on ihmisten, teknologian ja ympäristön muodostaman ekologisen systeemin tarkoituksenmukaista sopeutumiskykyä, joka edistää tavoiteltujen tulosten saavuttamista ja uusien toimintamahdollisuuksien luomista.

Kirjassa kuvattu ekologinen suunnitteluote antaa suuntaviivoja suunnittelukäytäntöjen muuttamiseksi. Se tuo nykyisen ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun rinnalle käytäntösuuntautuneet etäsuunnittelun ja lähisuunnittelun. Etäsuunnittelussa kehitetään teknisiä ja sosiaalisia perusrakenteita, ja lähisuunnittelu tuo tekniikan käyttäjät suunnittelijoiden rinnalle muokkaamaan tekniikkaa paikallisten käytäntöjen kehittämisen avulla.

Kirjassa tarkastellaan älykkäiden järjestelmien muodostamisen kannalta keskeisiä teknologisia ratkaisuja ja ympäristön uusia piirteitä sekä ihmisen tapoja ja keinoja tarttua niihin ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Älykkäiden ympäristöjen arviointi kohdistuu siihen, miten älykkäässä ympäristössä toimitaan ja miten sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan. Hyvässä käytännössä yhdistyvät luonteva vaikuttaminen, saumaton yhteistyö sekä mielekäs oleminen ja toimiminen. Kirjassa esitellään lähestymistapa hyvien käytäntöjen arvioimiseksi.

Teos on suunnattu älykkäiden ympäristöjen tutkijoille ja suunnittelijoille sekä älykkäitä ympäristöjä hyödyntäville yrityksille.

Kirjan on laatinut suomalaisista tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoista koottu laaja ryhmä, jolla on monipuolisesti kokemusta erilaisten älykkäiden ympäristöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Kirjoittajien kokemuspiiri kattaa kuluttajille suunnattuja arkiympäristöjä, elämys- ja viihdeympäristöjä sekä vaativia teollisuusympäristöjä. Kirjan ovat toimittaneet erikoistutkija Eija Kaasinen ja tutkimusprofessori Leena Norros VTT:ltä.

Kirja on yksi Älykkäiden ympäristöjen ekologinen suunnittelu -projektin päätuloksista, jonka tavoitteena oli kehittää hyvän suunnittelun käytäntöä älykkään ympäristön rakentamisessa. Tekesin, VTT:n ja Työterveyslaitoksen rahoittamassa tutkimushankkeessa (1.1.2005–31.5.2007) olivat mukana VTT:n ja Työterveyslaitoksen lisäksi Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu. Säännöllinen vuoropuhelu hankkeen kattavan, yrityksistä ja muista organisaatioista koostuneen, ohjausryhmän kanssa varmisti, että hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös käytännön tuotekehitystyössä.

Kirjaa voi tilata Teknologiainfo Teknovan julkaisumyynnistä, www.teknologiainfo.net tai puh. (09) 192 3381.

 

 

Lisätietoja

Leena Norros
Tutkimusprofessori, tiiminvetäjä
Puh. 020 722 6551


Eija Kaasinen
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
Puh. 020 722 3323


Veikko Ikonen
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
Puh. 020 722 3351