Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT esittää: Mobiilin sosiaalisen median sovellusmahdollisuudet kartoitettava pikimmiten

28.08.2007


Kuluttajat mukaan yritysten bisneksen tekoon

Mobiili sosiaalinen media tarjoaa paljon uusia sovellus- ja liiketoimintamahdollisuuksia, joiden kartoittamisen tarve on VTT:n mukaan suuri. Mobiililla sosiaalisella medialla tarkoitetaan liikkuvien käyttäjien tuottamaa ja kuluttamaa sisältöä, jota käsitellään tyypillisesti langattomilla päätelaitteilla, kuten matkapuhelimilla. Mobiilit käyttötilanteet voivat oikein hyödynnettyinä edistää uusien sosiaalisen median sovellusten syntymistä ja siten luoda uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi palvelujen, jotka tukevat ihmisen katkonaista ja yhtä aikaa moneen ilmiöön keskittyvää toimintaa hänen liikkeellä ollessaan, uskotaan menestyvän. Nykyistä vakavammin VTT:n mielestä pitäisi suhtautua liiketoimintaan, jossa kuluttajalla on mahdollisuus sisällön ja palvelujen tarjoamiseen sekä jo olemassa olevien sisältöjen ja palvelujen muokkaamiseen ja välittämiseen.

Yhteisöt ovat jo vallanneet kiinteän verkon. On odotettavissa, että ilmiö laajenee monilta osin myös langattomalle puolelle. VTT selvitti, miten mobiilisovellukset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta ja päinvastoin. Asiaa tarkasteltiin erityisesti sisällön ja palvelujen käyttämisen, ei niinkään sen tuottamisen, näkökulmasta. Tutkimukseen haastateltiin alan asiantuntijoita Suomessa ja Kalifornian Piilaaksossa.

Mobiilin sosiaalisen median etuja ovat käyttäjän tilanne- eli kontekstitiedon hyödyntäminen ja always-on -luonne (kännykkä on aina mukana). Mobiilisuus mahdollistaa myös mm. paikkatietoisuuden hyödyntämisen. Paikannetun käyttäjän päätelaitteessa voitaisiin korostaa maantieteellisesti hänen lähellään olevien henkilöiden tuottamaa tai maantieteellisesti häntä lähellä olevia kohteita koskevaa sisältöä.

VTT:n tutkimuksessa mobiilin sosiaalisen median bisnesmalleista nousi esille mm. crowdsourcing eli ns. verkkovoima, johon tulisi mobiilipuolella suhtautua nykyistä vakavammin. Yritysten kannattaa VTT:n mielestä vakavasti harkita asiakaskuntansa ja muiden sidosryhmiinsä kuuluvien yksilöiden ottamista mukaan itse bisneksen tekoon – muutenkin kuin asiakkaan roolissa. Yksilöt voisivat esimerkiksi personoida palveluita, yhdistellä niitä ja suositella niitä toisilleen. Tämä edellyttää sitä, että heillä on mahdollisuus sisällön ja palvelujen tarjoamiseen sekä jo olemassa olevien sisältöjen ja palvelujen muokkaamiseen mieleisekseen. Tätä tulisi pohtia paitsi teknisessä myös bisnesmielessä ja hyödyntää viihdesovellusten lisäksi myös yritystoiminnan eri prosesseissa.

Uusia sovelluksia kehitettäessä huomionarvoista on, että mobiilisovellukset tukevat dynaamista ja haastavaa ympäristöä. Sovelluksia ei käytetä kerrallaan kauaa esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä, vaan niiden käyttöä tulee halutessa voida jatkaa myöhemmin.

Onnistuneet palvelut tukevat VTT:n mukaan sitä, että monet perinteisesti erilliset asiat – kuten todellinen ja virtuaalinen maailma tai huvi ja työ – menevät mobiilin sosiaalisen median sovelluksissa limittäin.

Vaikka mobiilin sosiaalisen median esteet liittyvät erityisesti käytettävyyteen, ne ovat yhtä paljon myös liiketoiminnallisia. Rajapinnat ja mahdollisuudet palveluiden tarjoamiseen pitäisi avata kaikille. Uuden bisneksen syntymistä estävät lisäksi vanhanaikaiset liiketoiminta- ja laskutusmallit.

Käyttäjät sisällön tuottajina, aktiivisina viestijöinä ja yhteisöjen muodostajina ovat muuttaneet ja muuttavat edelleen yhä laajemmin tapoja, joilla yritykset kommunikoivat ja toimivat asiakkaidensa kanssa. Monissa palveluissa käyttäjäyhteisöt ovat palvelujen keskeinen käyttövoima ja innovaatioiden lähde. 

Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2403.pdf

Selvitys tehtiin VTT:n Industrial Innovation Management -ohjelman puitteissa, jossa valmennetaan VTT:n ja suomalaisten yritysten edustajia innovaatiojohtamisen tehtäviin. Se täydentää lisäksi VTT:n aiemmin julkaisemaa Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja -raporttia:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2369.pdf
VTT:n tiedote aiemmasta raportista: http://www.vtt.fi/uutta/2007/20070322.jsp

Kuva: VTT:n tutkimuksen kolme pääaluetta ja niiden yhtymäkohdat. Sisältöä tuottavat ja palveluita tarjoavat yhtäältä käyttäjät ja toisaalta yritykset. Mobiileissa käyttötapauksissa konteksti- eli tilannetiedon hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia.

 

 

Lisätietoja

Santtu Toivonen
Erikoistutkija
puh. 040 839 8405