Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uusia toimintamalleja kiinteistöjen putkistokorjauksiin

03.09.2007


VTT kehittää uusia toimintamalleja taloyhtiöiden viemäri- ja käyttövesiputkien korjauksiin ja linjasaneerausten hankintaan. Tekesin rahoittama hanke toteutetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös, että palveluntarjoajat kehittävät ja pilotoivat tuotteitaan syntyvää kysyntää vastaavasti.

Moni asuintalo on tänä päivänä siinä tilanteessa, että viemäri- ja käyttövesiputkien uusinta on ajankohtaista tai edessä muutaman vuoden sisällä. Etenkin putkistojen pinnoitusmenetelmistä on tähän mennessä ollut niukasti tietoa saatavilla. Myös korjausrakentaminen muodostaa oman haasteensa. Vuonna 2005 talotekniikan kotimaan markkinat olivat yhteensä 3,6 mrd. euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus oli 45 %. Korjausrakentamisesta LV-alan (lämmitys ja vesi) osuus oli 60 %, ilmastointialan 10 % ja sähköalan 30 %.

Putkistokorjauksiin liittyvän tiedon lisäämiseksi Tekes on myöntänyt rahoituksen VTT:n InSert (Innovative Service Solutions for the Refurbishment of Technical Installations) -hankkeelle, jonka päätavoitteena on kehittää toimintamalleja kiinteistöjen linjasaneerausten hankintaan. Keskeistä hankkeessa on tilaajan eri vaiheisiin soveltuvien palvelujen kuvaus sisällön ja laajuuden suhteen.

Hankkeessa myös tutkitaan ja testataan uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja. Oleellista on tunnistaa potentiaaliset, palveluja yhdistävät toimijat verkostomaisessa toimintaympäristössä sekä hahmottaa ja testata toiminta- ja ansaintamallit niissä. Lisäksi kehitetään uusia malleja tiedottaa linjasaneerauksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ennakoivasti tilaajille sekä ennen kaikkea asukkaille ja rakennusten käyttäjille mahdollisimman havainnollisesti.

Projektin rajauksessa otetaan huomioon erilaiset taloyhtiöiden korjaustarpeet, joilla on suora yhteys linjasaneerauksiin. Saneerausvaihtoehdot määritellään sekä toimenpiteiden laajuuden että elinkaarikustannusvaikutusten perusteella. Tuotteistamisella on mahdollista jatkaa linjastojen elinkaarta rakenteita rikkomatta 10–20 vuotta sekä uusia linjastot modulaarisilla tuotteilla rakenteita rikkomatta ja laajojen kosteiden tilojen saneerausten yhteydessä. Uudet palvelumallit painottavat käyttäjien tarpeita, aikataulu-, elinkaari- ja laatutakuita sekä sopimusmalleja ja uusia viestintäsovelluksia. Palvelumallit jaetaan korjauspalveluihin, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja elinkaaripalveluihin.

Asuinrakennuksissa ovat jo onneksi yleistymässä pidemmän tähtäimen korjausten suunnittelu ja korjausten kustannusvaikutusten tarkastelu ns. elinkaarinäkökulmasta, jolloin ei ole tarpeen valita aina halvinta ratkaisua. Kun remontin kustannukset jakaa korjauksen arvioidulla käyttöiällä, voidaan korjausratkaisujen valinta suhteuttaa paremmin rakennuksen koko elinikään.

VTT:n kumppaneina tutkimushankkeessa ovat Suomen Kiinteistöliitto, Espoon Tapiolan asuntoyhtiöiden puheenjohtajafoorumi (pilottikohteet), talotekniikka-alan suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistöpalveluyritykset, tuoteteollisuus ja isännöitsijät.

 

 

Lisätietoja

Satu Paiho
Erikoistutkija
puh. 020 722 4908