Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Nokia ja VTT kehittivät simulaatiomallin tehostamaan tuotekehitystä

04.09.2007


Simulaatio haastaa osallistujan ajattelemaan

Nokia ja VTT kehittävät yhteistyössä systeemidynamiikkaan perustuvaa mallikirjastoa tehostamaan tuotekehitystä. Mallikirjasto helpottaa tuotekehityksen prosesseja simuloimalla monimutkaisten järjestelmien kuvaamista ja ongelmien ratkaisua, jos ne sisältävät inhimillistä toimintaa sekä erilaisia aikariippuvaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. Käytännössä mallikirjastoa on hyödynnetty mm. pelisovelluksessa, joka simuloi tuotekehityksen liiketoimintaa ja operatiivista päätöksentekoa. Suomen Automaatioseura ry myönsi sovellukselle automaatiopalkinnon tunnustuksena merkittävästä automaatioalaa edistäneestä toiminnasta.

Tuotekehityksen prosessit toimivat enemmän ihmisten kuin koneiden varassa, mikä tekee niiden matemaattisesta simuloinnista haastavaa. VTT:n ja Nokian kehittämää sovellusta voidaan käyttää mm. prosessien optimointiin ja hallintaan sekä valmennukseen. Tuotekehitysprosessin syy-seuraussuhteiden analysointiin ja konkretisointiin tarkoitetussa työvälineessä on hyödynnetty systeemidynamiikkaan perustuvaa mallinnusta. Tämän avulla automaatio-, systeemi- ja säätöteoriaa voidaan käytännössä soveltaa tuotannollisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin järjestelmiin.

Mallikirjastoa on käytännössä hyödynnetty mm. tutkimuksessa sekä tuotekehityksen liiketoimintaa ja operatiivista päätöksentekoa simuloivassa pelisovelluksessa. Pelissä simulointiin osallistuva ryhmä kehittää tuotteita virtuaalisessa yritysympäristössä. Osallistujat toimivat joko yhden projektin johtajana tai koko projektisalkun johtoryhmässä.

Peli haastaa osallistujan soveltamaan aktiivisesti saamiaan toimintaohjeita ja tavoitteita käytännössä sekä oivaltamaan omien päätöstensä vaikutukset. Neljän tunnin aikana pelaajat saavat todenmukaisen kokemuksen, joka kattaisi lähes kahden vuoden tapahtumat todellisessa elämässä. Valmennustilaisuuksissa vallitsee intensiivinen kilpailuhenki, mutta osallistujilla on myös hauskaa. Lopputuloksena on yritykselle räätälöity, todellisuutta vastaava bisnespeli.

Sovellus palkittiin myös Suomen Automaatioseuran myöntämällä erityisellä automaatiopalkinnolla, joka jaettiin yhdeksännen kerran Automaatio 07 -seminaarin yhteydessä. Palkinto annetaan merkittävästä alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistyöstä, sovelluksesta teollisuuden tai yhteiskunnan käyttöön tai muusta automaatioalaa edistäneestä toiminnasta. Palkinnon saivat sovelluksen kehittäjät Lasse Pesonen ja Simo Salminen Nokia Oyj:stä sekä Jean-Peter Ylén ja Pasi Riihimäki VTT:ltä.

 

 

Lisätietoja

Jean-Peter Ylén
TkT, erikoistutkija
puh. 040 507 7474


Lasse Pesonen, Nokia Oyj
TkT
puh. 050 558 0104