Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakentamisessa hyvät näkymät koko Euroopan tasolla

05.09.2007


Puutuotteille riittää kysyntää

Rakentamisen hyvät näkymät samanaikaisesti kaikissa pohjoismaissa, Venäjällä, Baltiassa sekä Euroopassa yleensäkin merkitsevät VTT:n mukaan hyvää kysyntää sahatavaralle ja puutuotteille myös lähivuosina.

Saksan talouden piristyminen näkyy koko Euroopan taloudessa ja rakennusmarkkinoilla. Kun rakenta-minen kehittyy edelleen myönteisesti valtaosassa Euroopan maita ja samanaikaisesti pohjoismaissa, Ve-näjällä ja Baltiassa on rakentamisen boomi menossa, alalla on pula resursseista. Myös toimitusajat ovat venyneet ja hinnat nousseet.

Suomessa uusien asuntojen aloitusmäärä on kääntynyt korkojen nousun myötä laskusuuntaiseksi. ”Asuntorakentaminen pysyy silti vilkkaana, sillä kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on hyvä ja asun-nonostoaikomukset sekä peruskorjaus ja kunnostusaikomukset ovat korkealla. Tämä merkitsee myös puutuotteiden hyvänä pysyvää kysyntää. Viime vuosien kasvu on kuitenkin jäämässä taakse. Rakenta-minen on nyt painottunut toimitilarakentamiseen, jossa puutuotteiden rooli on vähäisempi. Nyt on kova kysyntä betonielementeistä ja -tuotteista sekä teräsrakentamisen tuotteista. Korjausrakentamisen tren-dinomainen kasvu puolestaan merkitsee kysyntää puutuotteille, joiden rooli korjausrakentamisen tuote-paletissa on suuri”, toteaa VTT:n asiakasjohtaja Pekka Pajakkala.

Rakennuskustannusten nousu on jatkuva ongelma rakentajille. Rakennuskustannusindeksin vuositason nousuvauhti on kaksinkertainen verrattuna esimerkiksi kuluttajahintaindeksiin. Rakennuskustannusin-deksin osaindekseistä puolestaan rakennustarvikkeet nousevat selvästi palkkoja enemmän.

”Puutavaran hinnannousu on ollut yksi indeksin voimakkaimmista viimeisen vuoden kuluessa. Hintojen nousun voidaan ennakoida hidastuvan, mutta hyvä kysyntä ei luone mahdollisuuksia hintojen laskuun läheskään vuodentakaiselle tasolle. Puutavaran hintojen nousun näkyminen eri rakennustuotteissa on niin ikään vielä osin toteutumatta”, Pajakkala arvioi.

Asuntorakentamisen lievä hiljeneminen merkitsee lisääntyvää kilpailua esimerkiksi puutalomarkkinoilla. Sitä kautta tulee paineita hintojen laskuun, vaikka raaka-aineiden hinnat ovat merkittävästi nousseet.

VTT:n asiakasjohtaja Pekka Pajakkala puhui rakentamisen tulevaisuudennäkymistä Puumarkkinapäivil-lä Jyväskylässä 5.9.2007.


Kaavio: Rakentamisen määrä on kasvanut nopeasti erityisesti kahden viime vuoden ajan. Omatoimisen rakentamisen kasvun käynnistyminen jo vuonna 2002 on merkinnyt kasvavaa talopakettien, sahatavaran ja puutuotteiden kysyntää. Kasvu pysähtyi vuoden 2006 alussa, mutta omatoimisen rakentamisen määrä on jatkuvasti korkealla. Liiketaloudellisen rakentamisen määrä kuvaa rakennusliikkeiden markkinakehitystä. Nopea kasvu käynnistyi vasta vuoden 2005 jälkipuoliskolla ja on kiihtynyt vuoden 2007 aikana.

 

 

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja
puh. 0400 476 249