Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä opaskirja teollisuusjätevesien käsittelyyn

06.09.2007


VTT on koonnut teollisuuden jätevesien käsittelyä ja hyötykäyttöä helpottavan opaskirjan. Se auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla annetuista ympäristömääräyksistä ja toimimaan niiden mukaisesti. Opas ohjaa käyttäjäänsä löytämään toimialueellaan soveliasta tietoa vaihtoehtoisista teknologioista sekä vastaamaan mahdollisiin ympäristönsuojeluun ja taloudellisiin säästöihin liittyviin kysymyksiin.

Tiedot oppaaseen on kerätty kansainvälisessä verkostossa, joka koostuu teollisuuden jätevesien käsittelyn alalla toimivista eurooppalaisista yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä. Suomesta mukana hankkeessa olivat VTT ja Pirkanmaan Ympäristökeskus. Aasialaisten, kanadalaisten, USA:laisten ja australialaisten partnereiden avulla lisättiin jätevesien käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvää osaamista ja tiedon vaihtoa Euroopan ulkopuolelta. Hanke on osa Euroopan komission viidennen puiteohjelman rahoittamaa projektia, jonka tavoitteena oli verkoston perustamisen lisäksi kerätä tietoa toimivista sekä lupaavista uusista jätevesien käsittelymenetelmistä.

Verkosto pyrki lisäksi mm. levittämään tietoa jätteiden käsittelyn ja hyötykäytön rahoitusmahdollisuuksista EU-tasolla sekä yhdenmukaistamaan EU:n alueella teollisuusjätevesiin liittyvää, nykyisin pitkälti maakohtaista, lainsäädäntöä. Verkosto hankki myös tietoa parhaista jätevesien käsittelyyn ja kierrätykseen soveltuvista menetelmistä sekä uusista, kehittyvistä tekniikoista, joita voidaan hyödyntää alalla tulevaisuudessa.

Tietoa kerättiin neljältä eri osa-alueelta, joita olivat metallien pintakäsittely; kaivosteollisuus ja metallien jalostus ja pintakäsittely; paperiteollisuus ja tekstiiliteollisuus.

Guide book on the Treatment of Effluents from the Mining/Metallurgy, Paper, Plating and Textile Industries -opas on saatavilla sekä painettuna että CD-ROM-levykkeellä. Oppaan voi ladata myös verkosta PDF-muodossa. Projektin internet-sivut löytyvät osoitteesta: http://www.ile-ims.org/

 

 

Lisätietoja

Amar Mahiout
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
puh. 020 722 5415