Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehittää laitteistoa ammattikuljettajien jatkokoulutukseen

13.09.2007


Viime syksynä voimaan astunut EU:n direktiivi velvoittaa ammattikuljettajat osallistumaan säännölliseen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. VTT kehittää yhteishankkeessa ammattikuljettajien jatkokoulutuksen tueksi koulutuslaitteistoa, jolla voidaan automaattisesti kerätä tietoa ajotapahtumasta.

EU-direktiivin mukaisen jatkokoulutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää turvallista ja taloudellista ajotapaa. Linja-auton kuljettajia vaatimus ammattipätevyydestä koskee syksystä 2008 alkaen, kuorma-auton kuljettajia vuotta myöhemmin. Direktiivin edellyttämän jatkokoulutuksen kesto on yhteensä viisi päivää viittä vuotta kohden. Yhteishankkeessa kehitteillä olevan laitteiston avulla kouluttaja ja kuljettaja tulevat saamaan tietoa kuljettajan senhetkisistä ajotavoista ja -taidoista. Laitteen mittaamien ajotilannetietojen pohjalta koulutus voidaan paremmin kohdentaa kyseisen kuljettajan tarvitsemiin asioihin. Hankkeeseen kuuluu ajotapatiedon käytön suunnittelu ja muokkaaminen jatkokoulutusohjelman tarpeisiin. Kehitettävän laitteiston avulla kuljettajat ja kuljetusyritykset voivat seurata ajotaitojen kehitystä tai säilymistä myös muulloin kuin varsinaisessa koulutustilanteessa.

Tiedonkeruu perustuu ajoneuvoväylän mittauksiin sekä kamerajärjestelmään, jolla havainnoidaan edeltävää liikennettä. Ajotilanteen seuraamiseen käytetään myös paikannusta ja digitaalista kartta-aineistoa.

Tietoa kerätään monipuolisesti erilaisista ajotapahtumista, kuten ajonopeudesta, ajoetäisyydestä ja aikavälistä edelle ajavaan, kiihtyvyydestä ja jarrutuksista, ajoneuvon sijainnista ajokaistalla, kaistanvaihdoista, suuntavilkun käytöstä, valo-opasteiden noudattamisesta, ajoneuvon hallintalaitteiden käytöstä ja moottorijarrutuksesta.

Kaksi vuotta kestävän projektin yhteistyökumppanit ovat VTT, Transpoint, SKAL, Neste Oil, Tapiola, Logistiikkayritysten Liitto, AKE, TTS koulutus ja AC sähköautot Oy. Hanketta rahoittavat Tekes ja projektin yhteistyökumppanit.

 

 

Lisätietoja

Jukka Laitinen
Tutkija
puh. 020 722 3637