Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja italialaiset Kiian SpA ja Itaca Nova perustivat yhteisyrityksen

13.09.2007


Tuotteen aitouden tunnistus helpottuu

VTT:n ja italialaisten perustama yhteisyritys Nicanti Oy alkaa kaupallistaa uutta tuotetunnistusratkaisua, joka perustuu VTT:n kehittämään sähköisen koodin teknologiaan ja italialaisen painovärivalmistaja Kiian SpAn ja nanoteknologiaa kehittävän Itaca Novan musteteknologiaan. Ensimmäiset käyttökohteet Nicantin sähköisen koodin tuotteille tulevat olemaan tuotteiden aitouden tunnistamisessa. Teknologia perustuu alkuperäistuotteeseen painettavaan sähköiseen, näkymättömään koodiin, joka mahdollistaa tuotteen aitouden tunnistamisen jälkikäteen edullisesti.

Tamperelaisen Nicanti Oy:n pääomistaja on Kiian SpA, ja vähemmistöomistajina yrityksessä ovat VTT, Itaca Nova ja yrityksen johto.

"Nicantin kaupallistama ratkaisu on jatkumoa VTT:ssä tehdylle RFID-teknologian kehitystyölle. RFID-tuotetunnistukseen verrattuna uusi ratkaisu on toteutukseltaan kustannustehokkaampi", toteaa VTT:n tutkimusprofessori Heikki Seppä.

”VTT:llä on usean vuoden ajan panostettu painetun älyn ja painetun elektroniikan tutkimukseen ja kehittämiseen. VTT:n painetun älykkyyden keskus (Center for Printed Intelligence) yhdistää it-, elektroniikka- ja painatusteknologiaa tavoitteenaan tutkimustulosten ja uusien tuotteiden kaupallistuminen. Painetun älyn kenttä mahdollistaa paljon uusia sovellusmahdollisuuksia ja Nicanti Oy:n uudenlainen älytuote on esimerkki globaaleille markkinoille massatuotantoon soveltuvasta ratkaisusta”, kertoo VTT:n tutkimusprofessori, painetun älykkyyden keskuksen johtaja Harri Kopola.

Itaca Nova on nanoteknologian alalla toimiva tutkimus- ja kehitysyhtiö. Toimitusjohtajan Alfredo Spreaficon mukaan yhtiön tämänhetkiset projektit keskittyvät Nicantin tuotteille tehtävään kehitystyöhön.

”Kiianin musteet ja niihin liittyvät tuotteet kattavat sovelluksia graafiselle alalle, teollisuus- ja tekstiilimarkkinoille maailmanlaajuisesti. Sijoituksemme Nicantiin osoittaa sitoutumistamme edistyksellisiin turva-alan markkinoihin”, toteaa Kiianin pääjohtaja Harutiun Manoukian.

”Kiian on työskennellyt älykkäiden musteiden ja siihen liittyvien sovellusten parissa useita vuosia. Uskomme, että teknologiamme tuo innovatiivisia materiaaleja Nicantin tuote- ja brändiautentikointiin liittyviin ratkaisuihin”, kertoo Kiianin hallituksen varapuheenjohtaja Franco Fattorini.

 

 

Lisätietoja

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
puh. 020 722 6943


Harri Kopola
Tutkimusprofessori
puh. 020 722 2369


Kari-Matti Varanki
Toimitusjohtaja, Nicanti Oy
puh. 040 020 2007


Alfredo Spreafico
Managing Director, Itaca Nova
tel. +39 348 3108226


Harutiun Manoukian
President and CEO, Kiian
tel. +39 031 9090130


Franco Fattorini
Deputy Chairman, Kiian
tel. +39 031 9090130