Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n työkirja opastaa suunnitelmalliseen yritysverkoston kehittämiseen

26.09.2007


img

Yritysverkoston yhteistyön ja kehittämisen edellytys on, että eri osapuolet sisäistävät yhteistyön tekemisen tarkoituksen ja näkevät verkostoitumisen tärkeänä kilpailutekijänään. VTT on laatinut pitkäjänteisen yritysverkoston kehittämisen tueksi työkirjan.

Maksuton verkostokehittäjän työkirja soveltuu erikokoisille, eri toimialoilla toimiville yrityksille ja verkostoille. Yritys voi sen avulla jäsentää omia verkostosuhteitaan ja muodostaa oman verkostotaktiikkansa, luoda kumppaneiden kanssa yhteiset verkostostrategiat ja toimintamallit. Työkirja antaa käytännön ohjeita projektin organisoinnista analysointiin ja raportointiin.

Markkinoiden vaatimukset, globalisaatio ja yritysspesifiset syyt edellyttävät taitoa luoda tehokkaita, asiakaskuntaa palvelevia verkostoja. Verkostojen avulla yritys voi täydentää omaa osaamistaan ja siten luoda uutta liiketoimintaa. Myös tuotteiden yhä kasvava kompleksisuus ja laajeneva tiedon tarve edellyttävät yritysten välistä yhteiskehittämistä. Yritysten haasteena on löytää sopivat verkostokumppanit sekä laatia yhteiset strategiset toimintalinjat ja –tavat.

”Verkostoituminen onnistuu parhaiten silloin, kun yrityksen ja verkoston intressit kohtaavat”, toteaa tutkija Katri Valkokari, yksi VTT:n verkostomallien kehittäjistä. Ongelmat liittyvät hänen mukaansa usein solmuyrityksen ottamaan valta-asemaan: yhteistyö on rakennettu yrityksen oman vision mukaan, ja muut kumppanit eivät sitoudu yksipuolisesti asetettuihin tavoitteisiin. Verkoston yhteisten tavoitteiden muodostamiseksi on huomioitava verkoston merkitys sen kaikille osapuolille.

Työkirjan menetelmät on kehitetty VTT:n vetämän Verkostojen kehitys- ja kasvudynamiikka, Verka-hankkeen, pohjalta. Hankkeeseen osallistuivat VTT, Onway Oy, Työelämän kehittämisohjelma Tykes ja Teknologiateollisuus ry.

Maksuton työkirja

Kuvamateriaali:
Verkoston muodostaminen ja kehittäminen.