Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Suomen tuulivoimakapasiteetti nyt yli 100 MW

28.09.2007


img

Suomeen rakennettiin kesän aikana yli 20 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Suomen tuulivoimakapasiteetti nousi tämän myötä 107 MW:iin. Suomessa on nyt 106 verkkoon kytkettyä yli 50 kW:n kokoista tuulivoimalaa. Uudet voimalat ovat yli 10 kertaa isompia kuin 1990-luvun alun voimalat.

Suomessa on edelleen huomattavat mahdollisuudet lisätä tuulivoiman hyödyntämistä. Kiinnostus tuulivoimaa kohtaan on lisääntymässä muun muassa siksi, että päästökauppa on nostanut hintoja sähkömarkkinoilla.

Kesän ja syksyn kuluessa on otettu käyttöön Meri-Porin 1 MW:n tuulivoimala, kolme 2 MW:n voimalaa Högsårassa Dragsfjärdin kunnassa ja Båtskärissä Ahvenanmaalla kuusi 2,3 MW:n voimalaa. Suomen tuulivoimaloiden asennettu teho on nyt yhteensä 107 MW. Kesän aikana rakennetun kapasiteetin myötä myös laitosten keskiteho ylitti 1 MW:n rajan.

Tuulivoimalaitosten koko on kasvanut kovaa vauhtia – ensimmäiset Suomessa Korsnäsiin 1991 rakennetut laitokset olivat 200 kW:n kokoisia, vuonna 1995 rakennettiin 500 kW:n laitoksia, vuonna 1999 jo 1 000 kW:n eli 1 MW:n laitoksia. Nyt suurimmat laitokset ovat 3 MW:n kokoisia.

Parhaillaan rakennetaan Kemiin viiden 3 MW:n voimalan tuulipuistoa ja Oulunsaloon on suunnitteilla kaksi 3 MW:n voimalaa, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön ennen vuodenvaihdetta. Vuoden lopussa Suomessa olisi tuulivoimaa näin ollen jo yli 120 MW.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on juuri julkaissut tuulivoimatilastoraporttinsa vuodelta 2006. Vuosittainen raportti sisältää tiedot 20:n IEA-maan tuulivoimasta sekä yhteenvedot IEA:n kansainvälisistä tutkimusyhteistyöhankkeista. Raportin yhteenveto-osuuteen on kerätty sekä vuoden 2006 että aiempien 10 vuoden tietoja maaraporteista. Raportissa on Suomen tuulivoimasta VTT:n laatima 10 sivun perusteellinen katsaus.

Tuulivoima on voimakkaassa kasvussa maailmalla, erityisesti Euroopassa ja USA:ssa. IEA:n tuulivoimatilastojen mukaan Euroopan tuulivoimakapasiteetti on jo ylittänyt 50 000 MW. Vuonna 2006 kolmessatoista maassa asennettiin yli 100 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Eniten uutta kapasiteettia eli lähes 2 500 MW asennettiin USA:ssa, jossa uutta tuulivoimakapasiteettia tuli siis lähes 25-kertaisesti koko Suomen tuulivoimamäärä. -Toiseksi eniten tuulivoimaa lisättiin Saksassa (2 207 MW) ja kolmanneksi eniten Espanjassa (1 587 MW). Myös Kanada, Japani, Portugali ja Iso-Britannia lisäsivät kukin tuulivoimaansa lähes 500 MW:lla.

Tuulisähköä alentamaan sähkön hintaa?

Suomi on lisäyksistään huolimatta EU:n häntäpäässä tuulivoiman käytössä. Suomessa tuulivoimalla tuotetaan tällä hetkellä vain 0,2 % sähköstä. Kiinnostus tuulivoimaa kohtaan on kasvamassa Suomessakin. Tuulivoima on monelle EU-maalle pääasiallinen uusiutuvan sähköntuotannon lisäysmahdollisuus ja tuotannon on todettu muun muassa Hollannissa ja Saksassa laskeneen sähkön markkinahintaa ja lisänneen sähkön tuotannon omavaraisuutta.

Hollannissa pörssisähkö maksaa yli 50 €/MWh vähätuulisina päivinä mutta noin 30 €/MWh silloin, kun tuulivoimaa on paljon saatavilla. Saksalaiset ovat arvioineet keskimääräiseksi tuulivoiman hintaa alentavaksi vaikutukseksi noin 2,7 euroa/MWh. Saksassa on saavutettu yhteensä noin 5 miljardin euron säästöt vuonna 2006 pörssisähkön hinnan alentumisen johdosta - vastapainona noin 3,2 miljardin euron lisäkustannukselle, jonka takuuhintajärjestelmä aiheuttaa kuluttajille.

Tuulivoiman laajamittainen lisääminen on Suomessa teknisesti ja maankäytöllisesti mahdollista. Vuonna 2020 Suomen sähköntarpeesta voitaisiin haluttaessa jopa 10 % tuottaa tuulivoimalla.

www.ieawind.org
IEA Wind Energy Annual Report 2006, 272 pages, ISBN 0-9786383-1-X, Raportti ladattavissa netissä maksutta joko yhtenä dokumenttina (6,5 megatavua) tai pienemmissä osissa:
http://www.ieawind.org/annual_reports.html

Julkaisu:
VTT Working papers Tuulivoiman vuosiraportti 2006

Kuvia:
Kartta Suomen tuulivoimalaitokset 2007
Högsåran tuulivoimala 1
Högsåran tuulivoimala 2
Högsåran tuulivoimala 3
Högsåran tuulivoimala 4
Högsåran tuulivoimala lossirannasta

 

 

Lisätietoja

Hannele Holttinen
erikoistutkija
020 722 5798