Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n kehittämä fraktiointimenetelmä lisää kauran käyttömahdollisuuksia

01.10.2007


Tehokkuutta kauran terveysvaikutteisten osien erotteluun

img

VTT on yhteistyössä MTT:n kanssa kehittänyt menetelmän, jolla kaurasta voidaan erottaa terveysvaikutteinen beta-glukaani aikaisempaa tehokkaammin. Menetelmän avulla voidaan tuottaa myös korkealaatuisia kauraproteiini-, -tärkkelys ja -öljyjakeita. Uudet fraktiot lisäävät kauran käyttömahdollisuuksia elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa.

Kauran sisältämän liukoisen kuidun, beta-glukaanin, veren kolesterolipitoisuutta alentava vaikutus tunnetaan hyvin, mutta siitä huolimatta sitä hyödynnetään teollisuudessa vain vähäisessä määrin. Yhtenä syynä on ollut elintarvikekäyttöön soveltuvien edullisten, mutta runsaasti beta-glukaania sisältävien jakeiden puuttuminen markkinoilta.

VTT:n kehittämä kuivaprosessointimenetelmä perustuu rasvattoman kauran jakeistamiseen kehittyneen jauhatus- ja luokittelutekniikan avulla. Rasvan poistoon on käytetty MTT:n tutkimaa fluidi-uuttotekniikkaa, jota käytetään esimerkiksi torjunta-aineiden poistamiseen riisistä tai marjaöljyjen uuttamiseen siemenistä. Prosessin tuloksena syntyy kolmea erityyppistä kaurajaetta: päätuotteena karkeaa, vaaleaa lesettä, jonka beta-glukaani-pitoisuus on noin 40 prosenttia, tärkkelys-proteiinijauhoa sekä pieniä määriä lähes valkoista, hyvin kevyttä jaetta, jonka beta-glukaani-pitoisuus on yli 50. Perinteisesti kauran kuivafraktiointimenetelmällä voidaan tuottaa vain hieman yli 20-prosenttista beta-glukaanijaetta.

Kehitetyllä menetelmällä on useita etuja. Kuivaprosessina se on huomattavasti edullisempi kuin märkäprosessit, jotka ovat tähän asti olleet ainoa vaihtoehto näin beta-glukaani-pitoisten jakeiden tuottamiseksi. Käytetyllä uuttomenetelmällä kauran rasva saadaan tehokkaasti poistettua, mikä lisää jakeiden säilyvyyttä ja vähentää härskiintymisongelmia lopputuotteessa. Hellävaraisen prosessointitavan ansiosta niin itse beta-glukaani kuin kauran muutkin bioaktiiviset ainesosat säilyvät luonnollisessa tilassa.

Uudella menetelmällä tuotetut kaurajakeet soveltuvat ominaisuuksiltaan hyvin mm. juomiin, leivontaan, välipaloihin ja fermentoituihin tuotteisiin. Myös kosmetiikka- ja lääketeollisuus voivat hyödyntää niitä.

VTT:llä on jo usean vuoden ajan kehitetty erityisosaamista erilaisten elintarvikeraaka-aineiden kuivajauhatus- ja luokittelutekniikoista. Kuivajauhatustekniikka soveltuu viljojen lisäksi monipuolisesti kasviraaka-aineiden sekä kasviperäisten sivuvirtojen käsittelyyn. Tekniikka antaa mahdollisuuden eristää kasviraaka-aineesta jakeita, joilla voidaan mm. parantaa tuotteiden makua tai lisätä niiden terveysvaikutuksia. 

Kaurajakeiden kehitystyö on tehty Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimuksessa vuosina 2004 – 2007. Projektin johtoryhmään osallistui useita kotimaisia yrityksiä.

Kauraa tuotetaan maailmanlaajuisesti noin 25 milj. tonnia vuodessa. Puolet tuotannosta käytetään karjan ravinnoksi ja neljännes elintarvike-, siemen- ja muihin tuotteisiin. Kauran sisältämän liukoisen beta-glukaani-kuidun terveysvaikutusten ansiosta kauralla on vahva asema funktionaalisten elintarvikkeiden valmistusaineena.

Kaavio:
VTT:n kehittämä kauran fraktiointiprosessi

Kuvia:

Kuva 1
Kuva 2

 

 

Lisätietoja

Anu Kaukovirta-Norja
Teknologiapäällikkö
020 722 7117