Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Yksityisyyden säilyttäminen asiakastietokannoissa on mahdollista

09.10.2007


VTT on tutkinut yksityisyyden säilyttävien tiedonlouhintamenetelmien soveltuvuutta asiakastietokantoihin. VTT arvioi asiakaskannan segmentoinnin eli suuresta tietomäärästä toisiaan muistuttavien tietoesiintymien löytämisen olevan mahdollista niin, että yksityisyys säilyy. Myös useiden tietolähteiden käyttö yhteisesti ilman, että yksittäiset liikesalaisuudet tai asiakastiedot paljastuvat, onnistuu – tosin esteitäkin on.

Joka paikan tietotekniikan mukanaan tuomat, lukuisat hajautetut tietolähteet ja tavat yksilön tunnistamiseen nostavat esille huolen yksityisyydestä: mitä voidaan ja mitä ei pidä tehdä yksilön tiedoilla. Yksilön yksityisyyden lisäksi yritystietojen yksityisyys nousee esiin, kun tiedon louhinnan menetelmiä sovelletaan asiakastietoihin.

Tiedon louhinnalla tarkoitetaan uusien ja hyödyllisten säännönmukaisuuksien löytämistä suurista tietomassoista. Yksityisyyden säilyttävä tiedon louhinta on suhteellisen nuori ala, ja alalla tehty tutkimus on tähän mennessä ollut varsin teoreettista. VTT on nyt selvittänyt olemassa olevien tiedonlouhintamenetelmien soveltuvuutta käytäntöön sekä erityisesti yksityisen tiedon säilymistä. Työn tulokset osoittavat, että yksityisyyden säilyttävä asiakaskannan segmentointi on mahdollista ja yhteisesti suoritettu segmentointi tuottaa uutta tietoa. Tässä on selkeänä hyötynä VTT:n mukaan se, että useita tietolähteitä voidaan käyttää ja hyödyntää yhteisesti ilman, että yksittäiset liikesalaisuudet tai yksittäisten asiakkaiden tiedot paljastuvat. Tämän tyyppisen hyödynnettävyyden esteenä on tosin myös muita, kuten teknisiä, osapuolten luottamukseen ja lainsäädäntöön liittyviä, seikkoja.

Käytännössä yksityisyys säilyy tietuetasolla kryptaus, kohinan lisäyksen ja tietuesekoituksen avulla. Algoritmitasolla yksityisyys puolestaan säilyy suojattujen rutiinien avulla, näistä laskentaosapuolet saavat tuloksina tietää vain koko dataa kuvailevat piirrearvot. Yksittäiset tietuearvot eivät paljastu.

Vallitseva suuntaus yksilöllistämisen kasvavasta määrästä verkkopalveluissa on luonut myös markkinoita yksilölliselle markkinoinnille. Yksilölliset markkinointipalvelut hyödyntävät yksityiskohtaisia tietoja asiayhteydestä ja yksilön käytöshistoriasta. Tämä vaatii kehittyneitä menetelmiä yksilön tunnistamiseen, ja menetelmät nostavat huolen yksityisyydestä. Yksityisyyden säilyttävien menetelmien uutuusarvo on mahdollisuus käyttää arkaluontoista ja hajautettua tietoa tiedon louhintaan niin, että yksityisyys säilyy.

Tutkimus verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P647.pdf

 

 

Lisätietoja

Teemu Mutanen
Tutkija
puh. 020 722 6037