Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja sosiaali- ja terveysministeriö edistävät potilasturvallisuutta uudella raportointikäytännöllä

11.10.2007


VTT ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat käynnistäneet terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointimenettelyn ja HaiPro-työkalun laajan kokeilun. Työyhteisöissä, joissa kokeilu on aloitettu, on potilasturvallisuutta edesauttava avoimuus ja keskustelu lisääntyneet. Kokeiluun osallistuu 40 yksikköä. Raportointimenettelyn ja työkalun ovat kehittäneet VTT ja Lääkelaitos.

HaiPro-raportointijärjestelmä on kehitetty terveydenhuollon yksiköiden sisäiseen käyttöön potilasturvallisuuden edistämiseksi. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Jokainen henkilökuntaan kuuluva voi tehdä ilmoituksen nimettömänä helposti ja nopeasti intranetin kautta.

Järjestelmällisen ja helppokäyttöisen raportointijärjestelmän avulla osallistujat voivat hyödyntää kokemukset vaaratapahtumista ja terveydenhuollon johto saa tietoa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikutuksista.

Keväällä 2007 alkanut ja helmikuussa 2008 päättyvä kokeilu toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön, VTT:n ja kokeiluun osallistuvien yksiköiden yhteistyönä. Käyttöä kokeilevia organisaatioita on mukana suurista sairaanhoitopiireistä pieniin, yksittäisiin palveluntarjoajiin. Vaasan sairaanhoitopiiri on aloittanut järjestelmän kokeilun laajimmin. Järjestelmän ylläpitoa jatketaan vuonna 2008 niin, että terveydenhuollon yksiköt voivat käyttää sitä kohtuullisin kustannuksin.

HaiPro-työkalu on koettu helpoksi oppia ja käyttää. Välittömänä hyötynä raportointimenettelyn käyttöönotosta on ollut keskustelun ja avoimuuden lisääntyminen, mikä edesauttaa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyssä.

Raportointisovellusta kehitetään parhaillaan eri toimialojen tarpeisiin ja käyttöönoton, koulutuksen, analysoinnin ja organisatorisen oppimisen tukimateriaaleja valmistellaan. Tavoitteena on luoda mahdollisimman helposti ja tehokkaasti käyttöön otettava raportointimenettely.

Järjestelmän kehitystyö tapahtuu läheisessä vuorovaikutuksessa sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän kanssa. Projektin toteutusta tukevat terveydenhuollon keskeiset sidosryhmät, viranomaiset ja asiantuntijaorganisaatiot. Johtoryhmässä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön, Lääkelaitoksen, Potilasvakuutuskeskuksen, Sairaanhoitajaliiton, Stakesin, Suomen Farmasialiiton, Suomen Kuntaliiton, Suomen Lääkäriliiton, Superin, Tehyn ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen edustajat.

Projektin ensimmäisen vaiheen loppuraportti

Projektista lisätietoja: http://haipro.vtt.fi     

 

 

Lisätietoja

Jari Knuuttila
Tutkija
020 722 3321


Sosiaali- ja terveysministeriö
Lääkintöneuvos Erna Snellman
(09) 160 74190, erna.snellman@stm.fi