Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Työterveyslaitos selvittävät uuden teknologian vaikutusta terveydenedistämisen palveluihin

15.10.2007


Espoon kaupungin henkilöstö mukana laajassa terveyden edistämistutkimuksessa

img

VTT ja Työterveyslaitos yhdessä yrityskonsortion kanssa selvittävät laajan terveystutkimuksen avulla, miten nykyteknologian ja -tiedon avulla voidaan kannustaa työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin. Espoon kaupunki on lähtenyt mukaan kenttäkokeeseen, jonka tavoitteet tukevat kaupungin omia työterveyteen ja -hyvinvointiin liittyviä tavoitteita.

Nuadu-projektissa (2006 - 2009) kehitetään työterveyshuollon käyttöön terveyden edistämisen toimintatapaa, jossa hyödynnetään Internetiä, matkapuhelinta ja henkilökohtaisia mittalaitteita sovitettuna monimuotoiseen terveyden edistämistoimintaan, johon kuuluu mm. ryhmätapaamisia ja terveysneuvontaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tuloksia saavutetaan monipuolisella, terveyttä edistävällä interventiolla ja onko uudesta teknologiasta todellista hyötyä sen käyttäjän terveydelle.

Terveysteknologian uskotaan edistävän terveyttä, mutta siitä on vain suppeaa näyttöä tieteellisessä mielessä. VTT:n ja mukana olevien yritysten yhdessä kehittämän järjestelmän vaikuttavuutta tutkitaan laajassa, satunnaistetussa tutkimuksessa Espoon kaupungin henkilöstöllä. ”Olemme yhdistäneet useista innovaatioista ja toimintatavoista kokonaisuuden, joka auttaa työntekijää hallitsemaan terveysriskejään”, kertoo hankkeen Suomen konsortion koordinaattori, VTT:n johtava tutkija Ilkka Korhonen.

Marraskuussa 2007 lähetetään 13000:lle Espoon kaupungin työntekijälle terveyskysely. Tutkimusryhmä valitsee vastausten perusteella 360 koehenkilöä, joilla on kohonnut riski sairastua esimerkiksi ylipainon, liikunnan puutteen, ruokailutottumusten, uupumuksen tai tupakoinnin takia. Koehenkilöt ovat 35 - 55-vuotiaita. Vuoden kestävä interventiotutkimus alkaa vuoden 2008 alussa.

Koehenkilöt jaetaan kolmeen ryhmään: kontrolli-, interventio- ja teknologiaryhmään. Kontrolliryhmän jäsenten terveyttä seurataan ja edistetään normaalin työterveydenhuollon keinoin. Interventioryhmän jäsenille tarjotaan ei-teknologisia terveydenedistämiskeinoja, esimerkiksi asiantuntijan vetämiä ryhmätapaamisia ja neuvontaa. Teknologiaryhmän jäsenet saavat ryhmätapaamisiin osallistumisen lisäksi käyttöönsä uutta teknologiaa. Heidän käytettävissään on Internet- ja mobiilitekniikkaa esimerkiksi painomuutosten, stressitason, liikuntasuoritusten tai ruokavalintojen arviointiin.

"Tutkimuksesta saatavien tietojen perusteella voimme suunnitella työterveyshuollon toimintaa, kehittää uusia välineitä työkykyongelmien ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta tukea henkilöstömme työhyvinvointia", toteaa Espoon kaupungin johtava työterveyslääkäri Marjatta Vuorinen.

VTT johtaa hanketta ja Työterveyslaitos vastaa lääketieteellisestä osuudesta ja tutkimukseen osallistuvien valinnasta ja ohjauksesta tutkimuksen aikana. Muita yhteistyökumppaneita ovat Teknillinen korkeakoulu, Nokia, Firstbeat Technologies, IST Oy, Tuulia Oy, Polar Electro, Afecto ja Coronaria Oy. Tekes ja osallistuvat organisaatiot rahoittavat tutkimuksen.

Vuosina 2006 - 2009 toteutettava hanke on osa kansainvälistä Philipsin koordinoimaa Nuadu-projektia, jossa eri maat etsivät omiin tarpeisiinsa soveltuvia terveysteknologian ratkaisuja.

VTT järjestää 15.10. ensimmäisen Nuadu-seminaarin, jossa pohditaan, miten voimme parhaiten edetä työikäisen terveyttä edistäviin tekoihin ja toimiviin ratkaisuihin ja mitä niiden sovellettavuudesta ja vaikuttavuudesta tiedetään tänään.

 

 

Lisätietoja

Ilkka Korhonen
johtava tutkija
020 722 3352


Työterveyslaitos, Timo Leino
ylilääkäri
030 474 2396, timo.leino@ttl.fi


Espoon kaupunki, Marjatta Vuorinen
johtava työterveyslääkäri
(09) 8162 4457, marjatta.vuorinen@espoo.fi