Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Omakotitalon rakentaminen kallistuu edelleen

19.10.2007


Rakennuskustannusindeksin mukaan pientalorakentamisen kustannukset nousivat syyskuussa 2007 noin 6 prosentin vuosivauhtia. Asuinrakentamisen väheneminen parantaa monien rakennustuotteiden tarjontaa, mikä merkitsee paineita kustannusten alentamiseen. Monien raaka-aineiden nousseet hinnat eivät kuitenkaan ole vielä näkyneet tuotteiden hinnoissa. Tuotteiden ja yleensäkin rakennuskustannusten sekä tonttien hintojen nousu pitävät omakotirakentamisen kustannukset edelleen nousussa.

Vilkas rakentaminen ja siitä johtuva kova rakennustarvikkeiden ja työn kysyntä ovat nostaneet viime vuosina omakotitalon rakentamiskustannuksia. Merkittävä tekijä kustannusten nousussa on ollut myös metallien, öljyn ja sahatavaran maailmanmarkkinahintojen nousu. Ne ovat tärkeitä raaka-aineita rakennustuotteille.

Sahatavarasta on jo liikatarjontaa markkinoilla niin USA:ssa, Euroopassa kuin Suomessakin, mikä johtuu mm. omakotirakentamisen hiljentymisestä. Tällä perusteella sahatavaran hinnan odotetaan laskevan nykytasolta. Rakennuskustannusindeksin mukaan hinta onkin laskenut Suomessa elokuusta syyskuuhun. Paluuta vuoden takaisiin lukemiin ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Omakotitalotonttien kysyntä on edelleen runsasta, ja myös tarjontaa on tullut lisää. Kalliiden tonttien ja rakennustuotteiden hintojen nousun takia omakotirakentamista aikovia on aiempaa vähemmän. Uusien omakotitalojen aloitusmäärä on vähenemässä ehkä hieman nopeammin kuin aiemmin on ennustettu. Asuntolainojen korkojen merkittävä nousu vuosien 2006 ja 2007 aikana on myös tärkeä vaikuttava tekijä.

Rakennustuotteiden hinnat eivät palaa lähtötasolle, vaikka niiden nousu pysähtyy ja joidenkin hinta laskee. Kustannuskehitykseen vaikuttaa myös se, että korjausrakentamisen kasvu säilyy voimakkaana ja monissa tuotteissa korjausrakentamisen kysyntä on suurempaa kuin uudisrakentamisen. Rakentajien kannattaa hyödyntää myös talotehtaiden kiristynyttä kilpailutilannetta.

Kustannusnousuista huolimatta omakotirakentajan ei kannata tinkiä rakentamisen laadusta ja energiatehokkuudesta. Parempi talo merkitsee käytön taloudellisuutta. 

Hintojen nousu näkyy rakentamiskustannuksissa

Tonttien hinnannousu on ylittänyt selvästi rakennuskustannusten nousun. Tonttien hinnoista löytyykin merkittävä tekijä omakotihankkeen kallistumiseen. Hintojen nousu on viime aikoina hidastunut, mutta on edelleen yli 10 prosentin vuositasolla.

Suurin yksittäinen omakotitalon kustannuserä ovat työkustannukset. Niiden osuus omakotitalon hinnasta on kolmannes. Rakennuskustannusindeksin mukaan työkustannukset ovat nousseet vuodessa noin 3,5 prosenttia. Rakennuskustannusindeksin työpalkat mittaavat lähinnä rakennusliikkeiden maksamien palkkojen muutosta. Kertarakennuttajilla muutokset voivat olla hyvinkin erilaiset.

Puutavaran hinnalla on tärkeä, mutta ei ratkaiseva merkitys omakotitalon rakennuskustannuksissa. Uusimman rakennuskustannusindeksin mukaan sahatavaran osuus keskimääräisen pientalon hinnassa on noin 5 prosenttia ja muiden puutuotteiden kuten ovien, ikkunoiden, parkettien ym. 11 prosenttia. Näin 25 prosentin nousu puutavaran hinnassa nostaa omakotitalon rakennuskustannuksia 4 prosenttia eli rahassa kuitenkin tuhansia euroja.

Teräksen hinta on noussut voimakkaasti. Betoniteräksen ja terästuotteiden kustannusosuus omakotitalossa on kuitenkin vain noin 3 prosenttia. Siten teräksen hinnannousu näkyy hyvin vähän omakotirakentamisen kokonaiskustannuksissa.

LVIS-laitteiden osuus rakennuskustannuksista on 12 prosenttia. Näiden hinnannousut ovat olleet 5 prosentin luokkaa. Rakentamisessa tärkeiden tulisijojen, kattomateriaalien, tiilten, harkkojen, laattojen ja lattiamateriaalien hintojen nousut ovat olleet varsin kohtuullisia.

Omakotirakentajan kannattaa nyt edetä harkiten, tarkastella eri vaihtoehtoja sekä hyödyntää kasvanut tarjonta ja kiristynyt kilpailutilanne. Hankkeen lykkääminen esimerkiksi vuodella hintojen laskuodotusten takia ei näytä perustellulta.

VTT:n asiakasjohtaja Pekka Pajakkala puhui rakentamiskustannuksista Rakentamisen ja asumisen Asta Syksy -messujen tiedotustilaisuudessa 19.10. klo 10.30–11.30 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Pekka Pajakkalan esitys ja kuva/tilastomateriaalia:

Pdf
PowerPoint

 

 

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja
020 722 3404