Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Strateginen kehittämissuunnitelma Kroatian meteorologian laitokselle

22.10.2007


VTT on laatinut Kroatian hydro-meteorologiselle laitokselle (DHMZ) strategisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja Impact Consulting Oy:n kanssa. Suunnitelman avulla pyritään saamaan DHMZ:n palvelujärjestelmä vastaamaan Kroatian nopeasti kehittyvän yhteiskunnan tarpeita sekä lisääntyneen kansainvälisen kilpailun ja yhteistyön asettamia haasteita. Palvelurakenteita tulee kehittää myös maan liittyessä Euroopan Unioniin vastaamaan vaatimuksia vapaista markkinoista.

EU:hun liittymisen myötä julkiset palveluorganisaatiot joutuvat määrittelemään toimintamallinsa uudelleen, jotta se vastaisi vapautuneiden markkinoiden tarpeita. Lisäksi kehitystyötä tulee tehdä markkina-aseman säilyttämiseksi. Kroatian meteorologian laitos DHMZ voi nyt laaditun strategian tuella valmistautua tulevaan palveluiden avautumiseen kilpailulle.

Aiemmissa tutkimuksissa sää- ja kelipalveluiden on osoitettu tuottavan hyötyjä monilla yhteiskunnan aloilla. Näiden palveluiden merkityksen arvioidaan kasvavan ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä. Edistynyt palvelujärjestelmä parantaa varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin ja ääri-ilmiöihin sekä vähentää niiden aiheuttamia vahinkoja. 

− Työssä hyödynnettiin suomalaisen meteorologisen osaamisen lisäksi VTT:n monipuolista osaamista liikenteen ja logistiikan sekä energiantuotannon ja infrastruktuurin palvelujärjestelmistä. Tämä lähestymistapa osoittautui toimivaksi ja toi työhön poikkitieteellistä lisäarvoa muun muassa palvelutuotannon toimintamallien osalta, kertoo erikoistutkija Raine Hautala VTT:ltä.

Projektin rahoittivat Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) ja VTT. Projekti liittyy laajempaan EVASERVE-tutkimushankkeeseen, jota koordinoi VTT. EVASERVE on tietopalveluiden kehittämisen tueksi tarkoitettu arviointijärjestelmä, joka kattaa palvelun koko arvoverkon ja elinkaaren käyttäjätarpeista vaikutuksiin.

Raportti:Strategic Development Plan for the Croatian meteorological and hydrological services.

 

 

Lisätietoja

Raine Hautala
Erikoistutkija
020 722 5872


Pekka Leviäkangas
Erikoistutkija
020 722 2058