Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

PlexPress kaupallistaa VTT:n kehittämän menetelmän biologisten näytteiden nopeaan analysointiin

23.10.2007


Liiketoiminta käynnistyy Yhdysvalloissa

VTT:n spin-off yritys PlexPress Oy kaupallistaa VTT:n kehittämän menetelmän, jolla voidaan mitata suurista näytemääristä usean geenin yhtäaikaista ilmentymistä. Tekniikka soveltuu erityisesti kliinisten potilasnäytteiden seulontaan ja lääketutkimukseen, joissa on tarve mitata rajattua geenijoukkoa isoista näytemääristä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Yritys käynnistää liiketoiminnan Kaliforniassa yhdessä paikallisen yrittäjän kanssa.

PlexPressin kaupallistama menetelmä perustuu VTT:n kehittämään TRAC-tekniikkaan eli transkriptioanalyysiin, joka mahdollistaa tunnetun geenijoukon luotettavan mittauksen suurista näytemääristä. Menetelmän avulla voidaan tutkia kohdennetusti kymmeniä geenejä ja saada tuloksia perinteisiä menetelmiä nopeammin ilman radioaktiivisten merkkiaineiden käyttöä analyysissä. TRAC-tekniikan muita keskeisiä etuja ovat tulosten toistettavuus sekä menetelmän käytön helppokäyttöisyys ja edullisuus.

TRAC täydentää perinteisiä ns. genominlaajuisia analyysimenetelmiä, joissa mitataan yksittäisistä näytteistä kymmenien tuhansien geenien ilmentymistä. Kun kiinnostavat geenit on ensin tunnistettu genominlaajuisilla menetelmillä, niin TRAC-analyysillä voidaan sen jälkeen selvittää kuinka kyseisten geenien ilmentyminen muuttuu sairauden edetessä, ajan kuluessa tai soluympäristön muuttuessa.

Geenien ilmentymäanalyysiä käytetään akateemisessa perustutkimuksessa sekä kemian-, lääke-, ja diagnostiikan teollisuudessa tutkimustyökaluina. ”Geenien ilmentymisanalyysien kokonaismarkkinat ovat noin miljardin euron kokoiset ja ne kasvavat arviosta riippuen 10 - 20% vuosittain. Viime vuosina on syntynyt erityisesti tarvetta kohdennettuihin analyysimenetelmiin, joihin TRAC-tekniikka kuuluu. Otollisimmat markkinat ovat Yhdysvalloissa ja siksi olemme aktiivisesti käynnistämässä toimintaa siellä” kertoo Plexpressin toimitusjohtaja Juhani Lahdenperä.

PlexPress Oy käynnistää toiminnan Yhdysvalloissa yrityskiihdyttämö INBACin (International Business Acceleration Center) avulla. INBAC edistää suomalaisten yritysten nopeaa pääsyä Yhdysvaltain markkinoille mm. etsimällä kokeneita paikallisyrittäjiä kaupallistamaan uutta teknologiaa. PlexPressin rekrytoiman kanssayrittäjän, Robert E. Dunklen, vastuulla on liiketoimintasuunnitelman viimeisteleminen ja siemenrahoituksen hankkiminen yritykselle. ”TRAC edustaa seuraavaa genomianalyysin kehitysvaihetta, jota tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää geenien toimintaa paremmin. Sovelluskohteiden määrä on voimakkaassa kasvussa” toteaa Robert E. Dunkle.

 

 

Lisätietoja

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
020 722 6943


PlexPress Oy
Juhani Lahdenperä, toimitusjohtaja
050 366 9502, juhani.lahdenpera@plexpress.fi, www.plexpress.fi