Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n ennuste: Liike- ja toimistohankkeet vauhdittavat Pirkanmaan rakentamista

06.11.2007


Pula ammattitaitoisesta työvoimasta pahenee kiinteistö- ja rakennusalalla

Rakentamisen korkeasuhdanne jatkuu Pirkanmaalla. Vuonna 2007 rakentamisen määrä hieman laskee huippulukemista, mutta vuodeksi 2008 VTT ennustaa 5 prosentin kasvua. Vilkkaana jatkuvan rakentamisen taustalla on uudelleen nopeaan kasvuun lähtevä liike- ja toimistorakentaminen. Kiinteistö- ja rakennusalan yritysten työvoima on vuodesta 2004 lisääntynyt 6 prosentin vuosivauhdilla, eikä tahti ole laskemassa. Tiedot ilmenevät VTT:n tuoreesta Pirkanmaan rakennusbarometrista.

Tampereen vetovoima näkyy rakentamisessa

Pirkanmaalla on toteutettu vuodesta 2004 lähtien useita suuria rakennushankkeita eri käyttötarkoituksiin. Käynnistämistä odottaa useita suuria liikerakennushankkeita, jotka merkitsevät korkeasuhdanteen jatkumista ja edellyttävät investointeja liikenneinfraan. Asuntorakentamisessa alkanut laskusuunta jatkuu ensi vuonna, ja infrainvestointien nykyinen rakentamisen taso säilyy.

Asunto- ja kiinteistökauppa on käynyt vilkkaana Pirkanmaalla. Kauppoja tehtiin vuonna 2006 reilu 15 000 kpl, ja niiden yhteenlaskettu kauppasumma ylitti 1,5 miljardin euron rajan. Pirkanmaalaisten kuluttajien asunnonostoaikomukset ovat syksyllä 2007 edelleen korkealla ja ylittävät maan keskitason, mikä onkin luonnollista kasvukeskuspaikkakunnalle. Vuonna 2007 myös ulkomaalaiset kiinteistösijoittajat löysivät Tampereen.

Barometrikyselyyn vastanneet yritykset arvioivat noususuhdanteen olevan taittumassa. Vastaajat näkevät ensi vuoden suhdannetilanteen edelleen erinomaisena, mutta tätä vuotta hieman heikompana. Yritykset odottavat liikevaihdon kasvua ja suunnittelevat kasvattavansa henkilömäärää. Kasvattaminen ei tule olemaan helppoa, koska työvoimapula ja kapasiteetin riittämättömyys ovat keskeisimmät ongelmat. Rakentamisen kustannusten noin 6 prosentin nousuvauhdin ei kyselyyn vastanneiden mukaan odoteta juurikaan hidastuvan ensi vuonna. Yritykset odottavat kannattavuutensa paranevan edelleen.

Vilkkaan rakentamisen pirkanmaalaiset näkevät lukuisina rakennustyömaina, vaikeuksina löytää tekijöitä sekä myös hintojen nousuna. Lisäksi esimerkiksi läntisen ohikulkutien II-vaiheen rakennustyöt näkyvät ja tuntuvat Pirkanmaan autoliikenteessä. Pirkanmaalla sekä toimitila- että asuntorakentamisen kasvu on suuntautunut Tampereen ympäristökuntiin, ja se puolestaan näkyy jatkossa mm. kasvavina liikennevirtoina ja edellyttää panostusta liikenneinfran parantamiseen. Jalankulki-joille rakentamisen myötä avautuu kokonaan uusia reittejä, kun aseman tunnelit yhdistävät keskustan Tullin alueeseen ja Ratinan rantabulevardi valmistuu.

Pirkanmaan rakennusbarometri:
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2007/Pira2007.pdf

Kuvio ja taulukko:
Kuvio: Työvoimapula Pirkanmaalla kiinteistö- ja rakennusalalla
Taulukko: Rakentamisen arvo Pirkanmaalla ja muutosennuste 2007 - 2008

 

 

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja (Kiinteistöt ja rakentaminen)
0400 476 249


Terttu Vainio
Erikoistutkija
040 508 0983