Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tehokasta esitystekniikkaa opetus- ja kokoustiloihin

12.11.2007


VTT pidensi DVI-videosignaalin siirtomatkaa

VTT pidensi EU:n SCREENS-projektissa digitaalisen videosignaalin siirtomatkan tyypillisestä viidestä metristä 20 metriin. Kehitystyön avulla voidaan koota yhteen suuriakin audio-visuaalisia opetus- ja kokousympäristöjä.

EU:n CRAFT-ohjelmaan kuuluvassa SCREENS-projektissa kehitettiin multimedia-alan pk-yrityksille teknologiaa, jota ne voivat tarjota korvaamaan vanhentunutta opetus- ja kokoustilojen AV-tekniikkaa.

VTT on ollut mukana kehittämässä videosignaalin kytkentätapaa, joka antaa oppilaille mahdollisuuden seurata opetusmateriaalia omilta näyttöruuduiltaan. Kuva siirtyy opettajalta oppilaalle nopeasti ilman viivettä. Opettaja voi esittää SCREENS-tekniikan avulla yksityiskohtaisempaa opetusmateriaalia kuin perinteisellä videoprojektorilla. Hän voi myös ohjata ja seurata yksittäisen oppilaan työskentelyä oman tietokoneensa kautta.

VTT pidensi siirtomatkaa sähköisellä korjaintekniikalla, jolla voidaan kompensoida kaapelissa tapahtuneita vääristymiä. ”Oli tärkeää löytää kustannuksiltaan edullinen ratkaisu. Optiset ratkaisut ovat vielä toistaiseksi liian kalliita”, toteaa VTT:n erikoistutkija Risto Mutanen.

SCREENS-projektissa (2005–2007) keskityttiin digitaaliseen DVI-tekniikkaan, joka on syrjäyttämässä analogisen, 80-luvulla kehitetyn VGA-tekniikan. Uusien esitysominaisuuksien lisäksi DVI-tekniikkaan perustuvan signaalinsiirron etuna on hyvä kuvan laatu litteillä näytöillä, joiden hinnat ovat viime vuosina pudonneet merkittävästi.

VTT:n lisäksi SCREENS-projektiin osallistui kaksi tutkimuslaitosta ja viisi eurooppalaista IT-alan pk-yritystä: SkyVision Oy, Datainnovations Oy, Systech GmbH, Avision AS, Datim s.r.l., Consorzio Roma Ricerche ja Electro Hill Oy & AS.

http://www.euscreens.com/

 

 

Lisätietoja

Risto Mutanen
Erikoistutkija
020 722 6507