Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n menetelmä helpottaa uusiin käyttötilanteisiin sujuvasti mukautuvien ohjelmistosovellusten rakentamista

20.11.2007


VTT:n tutkija Marko Palviainen on kehittänyt väitöstyössään menetelmän, joka helpottaa erilaisiin sisältöihin ja alati muuttuviin käyttötilanteisiin sujuvasti mukautuvien ohjelmistosovellusten rakentamista kannettaville päätelaitteille. Väitöskirja tarkastetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa 23. marraskuuta.

Mobiiliympäristö luo uusia haasteita ohjelmistosovelluksille. Tarvitaan sovelluksia, jotka ovat nopeita asentaa, käynnistää ja käyttää kannettavissa laitteissa ja langattomissa verkoissa. Langattomat verkkoyhteydet ovat tyypillisesti langallisia hitaampia ja aiheuttavat usein kustannuksia käyttäjälle. Lisäksi kannettavien päätelaitteiden rajoitettu muisti ja prosessointiteho sekä pieni näyttö ja näppäimistö asettavat rajoitteita sovelluksille. Näin ollen tarvitaan menetelmiä, jotka pystyvät sujuvasti mukauttamaan sovelluksen tietyille käyttäjille, käyttötilanteille ja verkkopalveluille sopivaksi.

Käyttötilanne voi muuttua nopeasti käyttäjän liikkuessa fyysisessä ympäristössä. Sovelluksen tulisi oppia käyttäjän käyttäytymisestä, tuntea käyttäjän aktiivisuus ja käyttää yli jäävä aika spekulatiiviseen adaptointiin, jossa sovelluksen osia valmistetaan taustalla mahdollisesti tulevia käyttötilanteita varten. Sovelluksen tulisi samalla selvitä mahdollisista virhetilanteista, jotka voivat ilmaantua, kun sovellusta mukautetaan erilaisia käyttötilanteita varten.

Marko Palviainen esittää väitöskirjassaan uuden, W3C:n (The World Wide Web Consortium) sisällönadaptointimalliin perustuvan menetelmän, joka helpottaa sisältö- ja kontekstisensitiivisten sovellusten toteuttamista. Menetelmän avulla on mahdollista rakentaa adaptointimekanismeja, jotka voivat sujuvasti koostaa sovelluksen uusia sisältöjä ja käyttötilanteita varten. Menetelmä tukee sekä vanhojen sovellusinstanssien että käynnistettyjen adaptointitehtävien hyödyntämistä, kun sovellusta koostetaan uusia sisältöjä ja käyttötilanteita varten. Lisäksi menetelmä helpottaa ennustemallien hyödyntämistä spekulatiivisessa adaptoinnissa ja tarjoaa tukea sekä käyttäjän ohjaamalle adaptoinnille että kontekstisensitiiviselle virheiden käsittelylle. Menetelmä mahdollistaa myös uuteen käyttötilanteeseen paremmin sopivan adaptointistrategian ajonaikaisen käyttöönoton. Väitöskirjassa esitetään käyttötapauksia, joissa menetelmän avulla rakennetaan sisältö- ja kontekstisensitiivisiä selainsovelluksia kannettaville päätelaitteille.

Diplomi-insinööri Marko Palviaisen väitöskirja ”Technique for dynamic composition of content and context-sensitive mobile applications – Adaptive mobile browsers as a case study” eli “Tekniikka sisältö- ja kontekstisensitiivisten sovellusten dynaamiseen koostamiseen – Käyttösovelluksena adaptiiviset mobiiliselaimet” tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tietotekniikan osastolla perjantaina 23.11.2007 klo 12.00 Tietotalon salissa TB109, os. Korkeakoulunkatu 1, Tampere.

 

 

Lisätietoja

Marko Palviainen
Tutkija
040 505 1016